Ofödda barn känner smärta redan i vecka 12, visar ny forskning

28 januari 2020

Två forskare, med avvikande åsikter om abortens moral, har publicerat en gemensam artikel i facktidskriften Journal of Medical Ethics, som fastslår att ofödda barn sannolikt kan känna smärta tidigare under graviditeten än vad forskning hittills har antytt. Författarna förklarar att de "skrev artikeln pga. en gemensam känsla att särskilt den senaste neurovetenskapen inte kan stödja ett kategoriskt förnekande av fostersmärta".

En del neurovetenskap hävdar att "hjärnbarken och intakta talamokortikala nervförbindelser är nödvändiga för smärtupplevelse". Eftersom båda har visat sig fungera i foster runt graviditetsvecka 24, har tidigare forskare sagt att foster börjar känna smärta under de sista tre månaderna av graviditeten, vilket motsägs av den nya artikeln:

Smärtfrågan relevant

"Nyare bevis som ifrågasätter nödvändigheten av hjärnbark för smärta används för att hävda att neurovetenskapen inte definitivt kan utesluta att foster känner smärta före graviditetsvecka 24", skriver Stuart W. G. Derbyshire och John C. Bockmann (doi.org/10.1136/medethics-2019-105701). De poängterar att diskussioner om fostrets smärtkänsla, oavsett hans eller hennes förmåga till självreflektion, är moraliskt betydelsefull och relevant för politiska debatter om abortbegränsning.

"En av oss tror att abort är nödvändigt för kvinnors hälsa och självbestämmande medan den andre anser att abort bryter mot den etiska principen om att inte skada och därför borde begränsas och förbjudas. Oavsett våra olika åsikter i denna fråga, tror vi båda att vår moraliska syn på abort inte bör störa diskussionen om möjligheten för foster att känna smärta och huruvida vetenskapen om fosterutveckling kan utesluta möjligheten till fostersmärta", förklarar artikelförfattarna.

Känner smärta i vecka 12

De påpekar vidare att lagstiftare tidigare har tagit hänsyn till forskning, som tyder på möjligheten till fostersmärta för att begränsa sena aborter. Läs mer >> Den aktuella artikeln beskriver att fostret skulle kunna känna smärta så tidigt som i graviditetsvecka 12. Trots författarnas olika syn på abort är de eniga om att foster bör ges smärtlindring vid sena aborter.

– Vi välkomnar att debatten om fostersmärta återupptas i denna viktiga artikel. Att göra det smärtfritt att bli dödad betyder dock inte att det rättfärdigar att liv tas. Kvinnor som med rätta oroas över att orsaka sitt barn smärta även i graviditetsvecka 13 bör inte erbjudas alternativa abortmetoder, utan stöd för att låta barnet leva, säger Anthony McCarthy, ordförande för den brittiska organisationen Society for the protection of unborn children i en kommentar om den aktuella artikeln.

Källor: National Review (www.nationalreview.com) och SPUC (www.spuc.org.uk)