Ökar coronavirus-epidemin organstölderna i Kina?

10 mars 2020

I början av mars meddelade läkare i Kina att de lyckades med en dubbel lungtransplantation på en patient som var infekterat med Covid-19 virus. Nyheten sammanföll med publiceringen av slutrapporten från den oberoende folktribunalen China Tribunal om Kinas illegala organhandel. Frågan är varifrån ett passande organ till coronapatienten kom inom så kort tid?

Den 59-åriga patienten bekräftades vara infekterad med coronavirus den 26 januari. Efter en snabb försämring av lungfunktionen behövde han bara vänta fem dagar innan en perfekt matchande, "samtyckande", hjärndöd donator kunde hittas. På andra håll i världen kan väntetiden för lämplig lunga vara flera år. 

Operationen var mycket riskfylld. Vårdpersonalen behövde skyddsdräkter och fick genomföra operationen i en operationssal med undertryck. Vi var inte säkra på om det fortfarande fanns något virus kvar i patientens lunga, eller om det var smittsamt, medger chefskirurgen Chen Jingyu. 

Chen Jingyus ambition för framtiden är att erbjuda transplantation till alla offer för coronavirus som befinner sig i en kritisk situation. "För att ge dem hopp", sade han till pressen, utan att nämna varifrån framtida lungor skulle tas med så kort varsel. Läs mer >>  

”Fångar donerar frivilligt”

Nyheten om den lyckade lungtransplantationen är en aktuell illustration av det juristen och domaren Sir Geoffrey Nice och hans forskargrupp från China Tribunal har kommit fram till under vittnesförhör, som genomförts under sex månader från december 2018 till maj 2019. Läs mer >> Deras slutrapport och dom publicerades den 1 mars och redovisar väntetider så korta som två veckor för transplantation av lever och andra organ. Detta för utländska patienter som är villiga att betala priset. 

Slutrapporten innehåller nya bevis på att president Jiang Zemin (1993–2003) själv utfärdade ordern att organ skall tas från medlemmar i Falun Gong-rörelsen. Rapporten visar detaljerat hur officiella uppgifter systematiskt förfalskats. Antalet transplantationer har mer än fördubblats under de senaste fem åren. Trots att Peking 2015 förband sig att inte fortsätta med organstölder från dödsdömda fångar, finns det nu bevis för att samtliga fångar numera genomgående klassificeras som "frivilliga organdonatorer". 

Organ från oetiska källor

Jacob Lavee, en av Israels främsta hjärttransplantationskirurger, var så chockad 2005 över att en av hans patienter som reste till Kina för att få ett nytt hjärta som denne hade beställt bara två veckor i förväg, att han blev ledande i kampen mot organhandel. Han tvivlar inte på att majoriteten av de 712 transplantationssjukhusen i Kina använder organ från oetiska källor, som fångar som fängslas för sin tro. Läs mer >>  

– Det är inte bara kinesiska läkare som är involverade i massmord och brott mot mänskligheten.  Av någon anledning blundar även det internationella samfundet och Världshälsoorganisationen för dessa brott, säger Jacob Lavee. 

Källor: Global Times (www.globaltimes.cn), MercatorNet (www.mercatornet.com) och China Tribunal (chinatribunal.com)