Öppet brev om att säkra tillgången till abort trots coronapandemin

15 april 2020

Abortförespråkande organisationer har samlats i ett gemensamt upprop för att säkra tillgången till abort under covid-19-pandemin i hela Europa. Kritiker påpekar att aborter utan rådgivning och övervakning inte är säkra aborter.

Europas regeringar måste skydda tillgången till abort under coronavirus-pandemin för att minska antalet oönskade graviditeter. Det kräver ett 100-tal abortförespråkande organisationer, däribland Amnesty International och RFSU, i ett öppet brev. Abortpiller bör skickas hem, tillgång till vårdtjänster via nätet bör möjliggöras och väntetider samt obligatorisk rådgivning bör tillfälligt avskaffas, heter det i brevet.

– Vi är oerhört bekymrade över att kvinnors och flickors reproduktiva rättigheter undergrävs och inte upprätthålls under pandemin. Regeringar bör erkänna att tillgång till säker abort är nödvändig vård, att den bör tillhandahållas utan fördröjning och underlättas, säger Hillary Margolis, kvinnorättsforskare vid Human Rights Watch till Thomson Reuters Foundation.

Frigöra vårdresurser

För att frigöra vårdresurser under coronapandemin har kliniker och uppsökande program fått läggas ner. Läs mer >> Det samtidigt som kvinnor i karantän riskerar att utsättas för övergrepp i hemmet, vilket höjer risken för oönskade graviditeter, menar Hillary Margolis.

Runt 16 europeiska länder har obligatoriska väntetider inför en abort och 13 länder kräver rådgivning, enligt den globala abortorganisationen Center for Reproductive Rights.

– Europas regeringar måste agera omgående för att garantera säker och snabb tillgång till abortvård under covid-19-pandemin. De bör handla snabbt för att få bort alla onödiga krav som hindrar tillgången till aborter och de bör ge kvinnor rätt till tidig medicinsk abort i hemmet, säger Leah Hoctor, från Center for Reproductive Rights.

Abort i hemmet

Storbritannien har redan infört nya rutiner och tagit bort kravet på två konsulterande läkare inför en abort. Istället kan samtalen äga rum via video, telefon eller "andra elektroniska hjälpmedel". Båda abortpillren kan intas i hemmet vid en abort som sker fram till den tionde graviditetsveckan.

Philippa Taylor från Christian Medical Fellowship är kritisk mot att flera säkerhetsåtgärder har slopats och påpekar att den vaga termen "andra elektroniska hjälpmedel" öppnar för rådgivning via epost. Där kan det, menar hon, vara osäkert vem som egentligen är avsändaren och om graviditeten verkligen pågått under tio veckor. Man vet inte om den adressen är rätt och om kvinnan klarar av att följa anvisningarna. Det är inte heller säkert om abortpillren kommer att användas av kvinnan själv eller någon annan. Man vet inte heller om hon är ensam hemma eller har stöd av annan, eller om det finns någon som tvingar henne att göra abort.

Allvarliga komplikationer

På sin blogg varnar Philippa Taylor vidare att de aktuella läkemedlen kan orsaka allvarliga komplikationer, särskilt om de inte tas enligt instruktionerna. Många kvinnor upplever allvarliga komplikationer efter medicinska aborter, som kraftig blödning, infektion, svår buksmärta eller ofullständig alternativt misslyckad abort. Abortpiller är mindre effektiva och mer skadliga när de tas senare i graviditeten och många gravida kvinnor vet inte hur långt graviditeten har pågått förrän de har fått göra en ultraljudsundersökning.

Källor: Thomson Reuters Foundation (news.trust.org), CMFBlogs (cmfblog.org.uk) och BBCNews (www.bbc.com)