Ordenssystrar kämpar mot att behöva sprida preventivmedel

19 februari 2020

Kongregationen De fattigas små systrar återvänder för tredje gången till USA:s högsta domstol för att motsätta sig Obamacare-kravet att de som arbetsgivare måste förse sina anställda med preventivmedel genom sjukförsäkringen.

De fattigas små systrar (Little Sisters of the Poor) är en katolsk orden, som arbetar med välgörenhet genom att ta hand om äldre och fattiga på 30 vårdhem över hela USA. Vårdpersonalen är anställda av systrarna och sjukförsäkrade genom arbetsgivaren. Under president Obamas vårdreform kom kravet att arbetsgivaren skulle inkludera preventivmedel och abortframkallande läkemedel i försäkringen.

Ständiga tvister

Tvister om lagkravet på preventivmedel har pågått nästan sedan början av Obamacare och 2014 beslutade USA:s högsta domstol att undanta småföretag från kravet. Samtidigt kämpade Små systrarna i domstolen för att även religiösa organisationer bör undantas. Högsta domstolen utfärdade ett föreläggande 2013 för att skydda Små systrarna, vilket överklagades av en appellationsdomstol och systrarna krävdes på böter i miljonklass om de inte följde.

År 2016 tog högsta domstolen återigen upp systrarnas fall och dömde att de inte skulle behöva tillhandahålla preventivmedel och abortframkallande läkemedel genom de anställdas sjukvårdsförsäkring. Två år senare utfärdade Trump-administrationen en ny regel med stöd i den domen, som innehöll ett undantag för konfessionella organisationer.

Måste överge sitt uppdrag

Flera delstater – som Kalifornien, Pennsylvania och New Jersey – stämde den federala regeringen och siktade sig särskilt in på de Små systrarna. Pennsylvania och New Jersey erhöll snart ett landsomfattande förbud mot att konfessionella organisationer undantas från preventivmedelsmandatet. Den tredje appellationsdomstolen biföll detta förbud och nu går fallet tillbaka till högsta domstolen.

Delstaterna hävdar att De fattigas små systrar inte är tillräckligt religiösa för att kvalificera sig för ett undantag trots att systrarna följer katolska kyrkans lära. Om systrarna tvingas att tillhandahålla preventivmedel och abortframkallande läkemedel känner de sig tvungna att överge sitt uppdrag att hjälpa äldre och fattiga eftersom de inte längre kan ha anställda med sjukförsäkring.

Källa: CricisMagazine (www.crisismagazine.com)