Påtryckningar i Tyskland att omsätta dödshjälpsdom i praktiken

11 mars 2020

Efter att den tyska författningsdomstolen slagit fast att varje människa har rätt att själv besluta om att dö pressas nu hälsominister Jens Spahn att släppa ämnet natrium pentobarbital fritt för försäljning till personer som vill begå självmord. Även organisationer, som förespråkar dödshjälp, ser nu sin chans att arbeta i Tyskland.

Efter att domen förkunnades i början av månaden påpekade hälsoministern att den inte tar ställning till huruvida det tyska läkemedelverket måste tillåta ett medel som ska användas för att begå självmord. Det finns ett separat förfarande för detta, menade Jens Spahn, och sa att det skulle vara fel om myndigheter fattade beslut om liv och död. Läs mer >> 

Jurister pressar

Juridiska experter vädjar dock till hälsoministern om att göra ämnet natrium pentobarbital tillgängligt för personer som vill ta sina liv. Enligt domstolens beslut finns det ingen anledning att vägra ge medlet till allvarligt sjuka patienter som är villiga att dö, menar Wolfgang Putz, docent i medicinsk rätt och medicinsk etik vid universitet i München. Han får medhåll av den tidigare ordföranden för den tyska advokatföreningen, Ulrich Schellenberg, som har bett Jens Spahn att "avsluta sin blockad". Läs mer >> 

Förvaltningsdomstolen i Leipzig hade redan 2017 slagit fast att patienter med allvarligt lidande i livets slutskede, efter en prövning av fallet, skulle få natrium pentobarbital. Läs mer >> 

Dödshjälporganisationer på frammarsch

Schweiziska Dignitas meddelade återigen och omgående att man vill hjälpa människor att begå självmord i Tyskland. Ordföranden för Dignitas i Tyskland, Sandra Martino, kan ännu inte uppge ett exakt datum för verksamhetsstarten. Enligt Marino behöver man först hantera läkarföreningarnas kod mot dödshjälp. Dessutom är det "bästa medlet" för självmord – natrium pentobarbital – för närvarande inte tillgängligt inom humanmedicinen, menar hon.

Robert Roßbruch, viceordförande för Föreningen för humant döende, hävdar att läkare redan har signalerat att de är villiga att assistera vid ett "ansvarsfullt självmord". Förfrågningar om assisterat självmord håller på att skickas till dessa läkare. Organisationen lovar att säkerställa att dessa läkare inte agerar i vinstdrivande syfte.

Han hävdar vidare att dessa läkare har bett honom att se till att läkarkoden anpassas till domen och att förbudet mot dödshjälp hävs. I samarbete med Dignitas vill föreningen starta rådgivningsverksamhet, "Schluss.PUNKT" (Slutpunkt), som ska möjliggöra välgrundade självmord.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)