Påverkar det ökade antalet hemaborter miljön?

24 juni 2020

Behovet av rent dricksvatten påverkar oss alla. Den amerikanska organisationen Students for Life of America uppmärksammar att abortföretagens främjande av hemaborter leder till att ett ökande antal aborterade foster och abortläkemedel nu spolas ner i USA:s avloppssystem och kräver därför en ny miljöbedömning.

Respekt har tidigare rapporterat om det ökade antalet aborter som numera utförs i hemmet. Det är ett fenomen både i Sverige (läs mer >>) och i andra länder. Läs mer >> 

Under Covid-19-pandemin har den amerikanska myndigheten Environmental Protection Agency (EPA) intensivt arbetat för att säkerställa att vattnet skyddas och gett riktlinjer om vad som inte bör slängas i en toalett.

Biologiskt avfall

Samtidigt har abortföretagen lobbat hård för att öka försäljningen och distributionen av abortpiller. Det resulterar i ökande mängder aborterade foster som spolas ner i USA:s avloppssystem. Dessa mänskliga rester, s.k. "biologiskt avfall", bör enligt EPA:s rekommendationer behandlas försiktigt genom förbränning eller annan specialhantering.

Students for Life of America påpekar att biologiskt avfall i vanliga fall hanteras av de ansvariga och ifrågasätter varför samma krav inte ställs på abortföretagen. Studenterna har kontaktat det amerikanska läkemedelsverket Food and Drug Administration (FDA) och bett om en ny miljöbedömning med hänsyn tagen till den ökande användningen av abortpiller.

Källa: The Washington Times (www.washingtontimes.com)