Påverkar synen på abort vården av för tidigt födda barn i Belgien?

31 augusti 2020

Vårdpersonal som arbetar inom neonatalvården och med sena aborter i Belgiens region Flandern efterfrågar en lagändring som gör det möjligt att i vissa fall avsluta livet på mycket för tidigt födda barn. Det framgår av en undersökning som även visar att den aktuella personalgruppen har en mycket generös inställning till sena aborter.

"Nästan nio av tio abortläkare som svarade i undersökningen anser att i händelse av ett allvarligt (icke-dödligt) tillstånd hos ett nyfött barn skulle det vara acceptabelt att ge barnet läkemedel med den uttryckliga avsikten att avsluta dess liv", uppger facktidskriften Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica (doi.org/10.1111/aogs.13967).

"Även i situationer med en oklar diagnos och oförutsägbar prognos skulle 96 procent av de tillfrågade fortfarande överväga en sen abort", skriver artikelförfattarna. "Majoriteten anser att lagen bör ändras för att underlätta besluten om att avsluta livet i allvarliga situationer. Detta bör belgiska lagstiftare undersöka", anser läkarna enligt undersökningen.

Får barnen den vård de har rätt till?

Läkare och övrig vårdpersonal vid alla åtta neonatala intensivvårdsavdelningar i Flandern deltog i undersökningen. Samtliga tillfrågade vårdar nyfödda med allvarliga hälsotillstånd och fattar beslut om sena aborter. Enligt författarna till artikeln i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica krävs det ytterligare forskning för att kunna fastställa sambandet mellan vårdpersonalens inställning till sena aborter och faktiska medicinska beslut som tas i daglig klinisk praxis.

– Det är mycket oroande att vårdpersonalen, som borde upprätthålla rätten till liv och ge varje barn den bästa möjliga chansen till liv, är så tydligt för abort och för att avsluta livet av nyfödda med funktionsnedsättningar. Det är tragiskt att det har blivit moraliskt acceptabelt inom neonatalvården i Belgien att avsiktligt avsluta livet för ett ofött barn, säger en taleskvinna för den brittiska organisationen Right To Life UK.

Flandern följer Nederländerna

Belgien består av i tre regioner: Flandern (nederländsktalande), Vallonien (fransktalande) och Bryssel (blandat). Befolkningen i Flandern utgör ungefär hälften av Belgiens befolkning och Vallonien en tredjedel. Inställningen till abort och dödshjälp varierar markant mellan regionerna. I Flandern tenderar man att ha en inställning som liknar den i grannlandet Nederländerna vilket inte är fallet i Vallonien och Bryssel. Läs mer >>

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och The Christian Institute (www.christian.org.uk)