Planned Parenthood erkänner Margaret Sangers rasistiska arv

24 augusti 2020

Planned Parenthood i New York meddelade i juli att man kommer att ta bort namnet på grundaren Margaret Sanger från sina byggnader pga. hennes "skadliga samarbete med eugenikrörelsen".

International Planned Parenthood Federation grundades 1952 genom påverkan och finansiering av aktivisten och författaren Margaret Sanger och hennes internationella kommitté för Planned Parenthood (planerat föräldraskap). Margaret Sanger hade redan 1921 grundat IPPF:s föregångare, American Birth Control League, och var varm anhängare av tanken om att "hjälpa människorasen att eliminera de ovärdiga". IPPF har idag 142 medlemsförbund över hela världen och är verksamt i mer än 170 länder. Organisationen tillhandahåller abort och förespråkar abort och sexuella och reproduktiva rättigheter. I Sverige representeras IPPF av RFSU.

Selektion

Sangers arv innebär stöd till eugenik, vilket betyder en vilja att förbättra mänskligheten genom selektion, ofta riktad mot fattiga, personer med funktionsnedsättningar, invandrare och färgade.

– Att ta bort Margaret Sangers namn från vår byggnad är både en nödvändig och försenad åtgärd. Genom den gör vi upp med vårt arv och erkänner Planned Parenthoods historiska delaktighet i de reproduktiva skador som åsamkats främst de färgade samhällsgrupperna, säger Karen Seltzer, ordförande för Planned Parenthood i New York i ett pressmeddelande.

Byggnaden kommer nu istället att kallas "Manhattan Health Center". Det finns även planer på att byta ut Sangers namn på en gatuskylt som har hängt nära Planned Parenthoods kontor på Bleecker Street i mer än tjugo år. Därmed hamnar Sanger i sällskap med ett antal historiska personer vars arv utvärderas på nytt nu, då man försöker göra upp med systematisk rasism.

Fortsatt utsortering

Den nationella organisationen Planned Parenthood Federation of America har försvarat Sanger tidigare och hänvisat till hennes arbete med svarta ledare på 1930- och 40-talet. Så sent som 2016 publicerade organisationen ett faktablad där man fördömer en del av Sangers åsikter men lovordar samtidigt hennes insatser för familjeplanering bland fattiga och invandrare.

Enligt Planned Parenthoods årsrapport genomförde organisationen 345 672 aborter i USA 2018, och mottog 616 miljoner dollar i statligt bidrag. Enligt Guttmacher Institute stod svarta kvinnor för 28 procent av landets aborter 2016, samtidigt som gruppen utgör endast 13 procent av befolkningen. Läs mer >> 

Källor: New York Times (www.nytimes.com) och CatholicNewsAgency (www.catholicnewsagency.com)