Portugals läkare emot dödshjälp

25 februari 2020

Portugals parlament röstade i förra veckan för att legalisera dödshjälp och läkarassisterat självmord för terminalt sjuka patienter. Samtidigt protesterade ett hundratal personer mot legaliseringen utanför parlamentsbyggnaden. Tillsammans med den katolska kyrkan har nu Portugals läkare tagit ställning mot dödshjälp.

Förra veckan röstade parlamentet i en första omgång för att legalisera dödshjälp. Lagförslaget skickas nu vidare till olika parlamentsutskott och återkommer därefter till den slutliga omröstningen i parlamentet. Under tiden pågår arbete för en folkomröstning mot lagförslaget. För att en folkomröstning skall äga rum måste kampanjen först samla 60 000 underskrifter. Sedan måste även parlamentet godkänna en folkomröstning.

Patientens begäran om dödshjälp måste godkännas av två läkare, minst en av dem måste vara specialist för den aktuella sjukdomen och en psykiater måste godkänna dödshjälpen. Sedan lämnas begäran vidare till en dödshjälpskommitté, som kan godkänna eller avslå förfarandet. Vårdpersonal får vägra att utföra dödshjälp av samvetsskäl. För att undvika tillresta patienter, som vill avsluta sitt liv, begränsas dödshjälp till endast portugisiska medborgare eller de med uppehållstillstånd.

Läkarna motsätter sig

– Vi motsätter oss, eftersom det strider mot medicinsk praxis och bryter mot läkarkoden. Läkare lär sig att behandla patienter och rädda liv. De är inte beredda att delta i behandlingar som leder till döden, säger läkarföreningens ordförande Miguel Guimaraes.

För närvarande diskuteras fem olika lagförslag om dödshjälp. Flera liknande förslag misslyckades med en smal marginal i maj 2018. Läs mer >> Även om socialistpartiet stärktes i valet i oktober är debattens utgång oviss, eftersom varken socialistpartiet eller det främsta högeroppositionspartiet har signalerat hur de skall rösta.

Katolska kyrkan motsätter sig

Även katolska kyrkan motsätter sig legaliseringen. Läs mer >> Kyrkan förespråkar en folkomröstning i frågan i förhoppning att en majoritet kommer motsätta sig dödshjälp.

I grannlandet Spanien fick de regerande socialisterna stöd i parlamentet att diskutera ett lagförslag om dödshjälp. Läs mer >> 

Källor: The Daily Mail (www.dailymail.co.uk), FoxNews (www.foxnews.com) och ET Healthworld (health.economictimes.indiatimes.com)