Rabies startar debatt om dödshjälp i Indien

15 januari 2020

I Indien har debatten om dödshjälp aktualiserats genom en framställan till högsta domstolen, som kräver att personer smittade med den dödliga virussjukdomen rabies borde få hjälp att avsluta sina liv i förtid. 

Dödshjälp är i Indien inte tillåten men sedan ett domslut från 2018 får livsuppehållande åtgärder avbrytas. En framställan vid högsta domstolen har startat debatten om legalisering av dödshjälp eller läkarassisterat självmord för personer som lider av rabies. 

Personen som ställer kravet hävdar att eftersom rabies har en hundraprocentig dödlighet, finns inget hopp för smittade och de bör därför inte få utstå smärtsamt lidande som föregår döden genom rabies. Domen från 2018 som tillåter att livsuppehållande åtgärder avslutas gynnar inte rabiespatienter, eftersom det inte finns lindrande läkemedel. Framställaren menar därför att infekterade personer skulle betraktas som en separat grupp på grund av sjukdomens exceptionella och våldsamma karaktär och avsaknaden av botemedel mot den. 

Källa: Hindustan Times (www.hindustantimes.com)