Spanien på väg att legalisera dödshjälp

18 februari 2020

Två gånger förhindrades det spanska socialistpartiets försök att ändra lagen ifjol men förra veckan röstade parlamentet med 201 röster mot 140 för att godkänna dödshjälp och läkarassisterat självmord.

Nu skickas lagförslaget vidare till en parlamentarisk hälsokommitté för diskussion och därefter till senaten innan förslaget återvänder till underhuset för en slutlig omröstning. Det finns ingen fast tidtabell men hälsominister Salvador Illa hoppas att lagen blir antagen i juni. Läs mer >> 

Dödshjälp och läkarassisterat självmord skall tillåtas för obotligt sjuka patienter och ges inom en månad efter begäran. Patientens begäran utlöser en konsultationsprocess, där den behandlande läkaren måste inhämta ett utlåtande från en kollega, som inte är med i samma vårdteam. Efter två veckor måste patienten upprepa sin första begäran, som sedan skickas till en kommitté för bedömning. Läkare kan ge det dödliga läkemedlet direkt eller patienten får ett recept och intar det själv i hemmet eller på sjukhus. Samvetsfrihet ges till vårdpersonal men läkaren måste rekommendera en kollega, som är villig att ge dödshjälp.

Spanien fjärde EU-landet med dödshjälp

Därmed skulle Spanien bli det fjärde EU-landet – efter Belgien, Luxemburg och Nederländerna – att tillåta dödshjälp, dvs. att en läkare dödar patienten på dess begäran. Läkarassisterat självmord – där patienten intar det dödliga läkemedlet själv under läkarövervakning – är tillåtet i Schweiz och vissa delstater i USA.

I dagens Spanien kan den som hjälper någon att ta livet av sig dömas till fem års fängelse och vid dödshjälp till upp till tio år fängelse. Vänsterpartiet har sedan 1997 försökt vid flera tillfällen att få dödshjälp legaliserad i Spanien. Läs mer >> Parlamentet i grannlandet Portugal, som också har socialistiskt styre, kommer att diskutera ett liknande förslag senare denna månad för att tillåta dödshjälp och läkarassisterat självmord.

Den spanska biskopskonferensen motsätter sig lagförslaget och skriver på sin webbplats att dödshjälp "alltid är ett slags mord". De föreslår att man istället bör förbättra den palliativa vården.

Källa: MedicalXpress (medicalxpress.com)