Spanien vill inrätta dödshjälpstjänst

19 oktober 2020

Spaniens koalitionsregering vill legalisera dödshjälp och assisterat självmord och planerar att inrätta en alldeles egen tjänst med läkare som besöker kroniskt sjuka patienter hemma, på sjukhus och kliniker, för att avsluta deras liv.

Den spanska regeringen planerar också att korta väntetiderna mellan begäran och utförd dödshjälp, förenkla reglerna för samtycke, även för patienter utan mental förmåga, och att underlätta retroaktiv tillämpning av lagen så att läkare inte skall straffas för att ha utfört dödshjälp innan lagen antagits.

Dödshjälp var ett av den styrande koalitionens vallöften. Lagstiftningen godkändes redan i januari men försenades till september på grund av covid-19-pandemin. Underhuset godkände lagförslaget och nu skall senaten förhandla om några detaljändringar. Läs mer >> 

Motstånd mot lagförslaget

Ledamöterna i den spanska bioetikkommittén har enhälligt motsatt sig lagförslaget i en 74-sidig rapport: "Att legalisera dödshjälp och/eller assisterat självmord innebär att man inleder en devalvering av människolivet, vars gränser är svåra att förutse. […] Dödshjälp och assisterat självmord är inte tecken på framsteg utan snarare en försämring av civilisationen. […] I sammanhang där värdet av mänskligt liv redan ofta är villkorat av kriterier för social nytta, ekonomiskt intresse, familjeansvar […] skulle legaliseringen av tidig död lägga till en ny uppsättning problem", heter det i rapporten.

Även 160 juridiska experter uttalar sig emot lagen och varnar att den skulle strida mot författningen. De hävdar att den "utgör ett allvarligt hot mot säkerheten för de äldsta och sjukaste människorna i samhället". Dödshjälp är "i strid med den mänskliga personens värdighet och de mest grundläggande rättigheterna i den, vilka garanteras av konstitutionen och internationella rättigheter", menar juristerna.

Utvidga dödshjälpslagen

Samtidigt som Spanien arbetar på sin dödshjälpslag vill Nederländerna tillåta dödshjälp även för barn mellan ett och tolv år. Enligt hälsominister Hugo de Jonge skall det nya läget börja gälla efter valet den 17 mars nästa år. Tidigare i år föreslogs dödshjälp för livströtta över 75 år. Läs mer >> 

Ett lagförslag i Kanada, som syftar till att utvidga dödshjälpslagen, tar bort begränsningen att patientens "naturliga död" måste vara rimligt förutsebar och stryker även den tidigare obligatoriska väntetiden på tio dagar. Läs mer >> 

Aldrig tillräckligt

Alex Schadenberg, från den kanadensiska organisationen Euthanasia Prevention Coalition, påpekar att Nederländerna inte har ändrat några formuleringar i sin dödshjälpslag sedan legaliseringen, utan att man har utvidgat dödshjälpen genom ständigt nya tolkningar av lagen. Även Kanada har blivit ett exempel på hur stegvisa förändringar snabbt utvidgar omfattningen av dödshjälpslagar. Sedan 2016 har lagens språk ständigt tolkats på nytt. Mindre än fyra år efter legaliseringen har regeringen eliminerat många av lagens skyddsåtgärder.

– När ett samhälle en gång har beslutat att legalisera dödandet, kommer det alltid att finnas nya anledningar till det. Baserat på jämlikhet och rättvisa kommer döden, när den väl godkänts för en grupp, så småningom att accepteras för alla andra grupper. Verkligheten är att när dödandet väl legaliserats kommer det aldrig att vara tillräckligt, säger Alex Schadenberg till MercatorNet.

Källor: MercatorNet (mercatornet.com), ABC Sociedad (www.abc.es) och BioEdge (www.bioedge.org)