Starka reaktioner på Tysklands nya dödshjälpsdom

03 mars 2020

Tysklands författningsdomstol slog förra veckan fast att den fem år gamla lagen som förbjuder dödshjälp strider mot författningen. Domen kritiserades hårt av flera experter.

För fem år sedan införde Tyskland paragraf 217 för att stoppa dödshjälporganisationer, som schweiziska Dignitas och Exit, från att agera i Tyskland. Förra veckan ogiltigförklarade författningsdomstolen paragrafen och dömde att varje människa har rätt att själv besluta om att dö och att få hjälp av tredje part för att ta sitt liv. Självmord "måste i princip respekteras av stat och samhälle som en autonom självbestämmande handling", heter det i domen. Den kom efter en klagan mot paragraf 217 av en grupp läkare och dödssjuka patienter. Läs mer >> 

Ordföranden för den tyska läkarföreningen, Klaus Reinhardt, påpekar att även om författningsdomstolen har gett rätten till självbestämmande i slutet av livet mycket utrymme, ser den också behovet av lagstiftning som reglerar assisterat självmord. Saknas det regler kommer den kommersiella dödshjälpen att utgöra ett hot mot självbestämmandet, menar Klaus Reinhardt.

Ingen kan tvingas ge dödshjälp

Flera talespersoner för den tyska läkarkåren yttrade sig positiva till att författningsdomstolen var tydlig med att ingen – inte ens läkare – kan tvingas att ge dödshjälp.

– Det är läkarnas uppgift att bevara liv, skydda och återställa hälsan och samtidigt respektera patientens rätt till självbestämmande, lindra lidande och stödja de döende fram till deras död. Hjälp till självmord är fortfarande inte en del av läkarnas skyldigheter, säger Klaus Reinhardt till tidningen Deutsches Ärzteblatt.

Edgar Pinkowski, ordförande för läkarföreningen i delstaten Hessen, varnar för att assisterat självmord skulle kunna normaliseras. Han menar att domen bör förstås som ett mandat till lagstiftaren att skapa rättssäkerhet för alla berörda. Kommersiell dödshjälp måste lagligt förhindras, kräver Edgar Pinkowski.

Fritt fram för dödshjälporganisationer

Den tyska föreningen för palliativläkare varnar för att vägen har öppnats för dödshjälporganisationer:

– I stället för att ge dem mer utrymme behöver Tyskland en bred social diskussion om livets slut på vårdhem, sjukhus och i hemmet. Många vet inte vilka alternativ de har genom att t.ex. avbryta eller inte starta livsuppehållande åtgärder. Vi behöver mer information om de befintliga möjligheterna, inte öppna dörren för kommersiella dödshjälporganisationer, säger Lukas Radbruch, ordförande för palliativläkarna.

Även från politiskt håll kom det reaktioner på domen. Hälsominister Jens Spahn menar att domen ger lagstiftaren uttryckligt utrymme för reglering och kommer nu att arbeta för en lösning som inte strider mot författningen. Han menar att även om domstolen erkände en omfattande rätt till självbestämmande över sin död är det lika viktigt att dödshjälp inte utvecklas till en vana och i slutändan en socialt förväntad skyldighet. Spahn påpekar att domen inte tar ställning till huruvida det tyska läkemedelverket måste tillåta medel för att begå självmord. Det finns ett separat förfarande för detta. Det skulle vara fel om myndigheter fattade beslut om liv och död, menar hälsoministern. Läs mer >> 

Kyrkorna kritiska

De två stora kyrkorna i Tyskland kritiserade domen kraftigt. Den katolska biskopskonferensen och rådet för den evangeliska kyrkan menar att domen är ett angrepp på en ”livets kultur”. Kyrkorna vill fortsätta arbeta för att "organiserade självmordserbjudanden inte blir den accepterade normaliteten i vårt land".

Caritas beklagar domen

– Döende och deras anhöriga behöver stöd som tar deras oro och behov på allvar. De behöver allt stöd de kan få för ett värdigt livsslut, säger Caritas ordförande Peter Neher.

Eugen Brysch ordförande för patientorganisationen Deutsche Stiftung Patientenschutz fruktar en grundläggande förändring i samhället:

– Nu kan vem som helst när som helst erbjuda assisterat självmord. Detta gör självmord till ett naturligt terapeutiskt alternativ. Domen kan låta som självbestämmande, men den saknar livets verklighet, kritiserar Eugen Brysch.

Källor: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de) och Bundesverfassungsgericht (www.bundesverfassungsgericht.de)