Stora behov av bioetikundervisning, visar ny studie

18 november 2020

Att så många européer kan acceptera att embryon manipuleras för att ändra egenskaper och påstå att embryon inte är annat än en cellklump visar, förutom vetenskaplig okunnighet även dålig utbildning i bioetiska frågor, hävdar Julio Tudela vid Bioethics Observatory.

Bioethics Observatory är ett organ inom Institutet för livsvetenskap vid det katolska universitetet i Valencia, Spanien. Julio Tudela kommenterar resultaten i en europeisk studie genomförd i Tyskland, Storbritannien, Frankrike, Italien och Spanien, där ett urval av 1 500 individer i varje land svarade på frågor om värderingar och attityder i förhållande till olika områden, bland annat bioetik. Studien utfördes av Ipsos mellan april och juli 2019 och frågorna formulerades och utvärderades av det spanska institutet för sociala studier Fundación BBVA.

Intresset för medicin och hälsa rankades högst i de länder som ingår i studien, förutom i Frankrike, där miljön rankades högst. På samma sätt är läkare den yrkesgrupp som människor litar mest på, detta strax före forskare, ingenjörer och miljöaktivister.

Spanjorer mest emot gränssättning

På frågan om religionen bör sätta gränser för vetenskapliga framsteg eller inte, är det främst spanjorerna som motsätter sig detta, med endast elva procent som kan tänka sig gränssättning med hänvisning till tro. Detta jämfört med Tyskland där 29 procent kan tänka sig att religionen kan sätta gränser för vetenskapliga framsteg.

På frågan om etiken borde sätta gränser för vetenskapliga framsteg är det återigen spanjorerna som är mest emot, med 55 procent. Även merparten av italienarna, om än i mindre utsträckning, anser att etik inte bör sätta gränser för vetenskapliga framsteg. I de andra länderna som ingår i studien är majoritetsuppfattningen att sådan gränssättning är bra.

Accepterar stora ingrepp

När det gäller de specifika frågor som föranleder etisk debatt är spanjorerna igen de med minst etiska invändningar mot t.ex. kloning av djur och människor samt genetisk modifiering av växter och djur för att producera mat och läkemedel. Spanjorerna är också de med färre etiska invändningar mot transplantation av djurorgan och vävnader till människan.

Även på frågan om den moraliska acceptansen för hjärnimplantat i syfte att modifiera vissa beteenden, som att förhindra impulsiva eller våldsamma reaktioner eller att öka människors mentala förmågor, är det spanjorerna som är mest positiva. När det gäller den moraliska synen på konstgjord befruktning, ivf, är det britter, spanjorer och fransmän, i den ordningen, som visar störst acceptans, medan italienare och tyskar har störst etiska invändningar.

Vetenskaplig okunnighet

När det gäller det mänskliga embryot är de franska, brittiska och spanska respondenterna, i den ordningen, som främst anser att det bara handlar om en cellklump, och att det skulle vara meningslöst att prata om embryots moraliska tillstånd. Däremot anser italienarna och tyskarna att ett embryo skulle kunna ha samma moraliska värde som en människa. Läs mer >> Majoriteten av tyskar, fransmän och italienare skulle moraliskt avvisa forskning på mänskliga embryon medan spanjorer och britter är mest positiva till sådan forskning.

Krav på bioetikundervisning

Det är främst spanjorerna som ser positivt på genredigering av mänskliga embryon för att förhindra överföring av genetiska sjukdomar, för att öka mentala förmågor och för att ändra fysiska egenskaper som ögonfärg eller längd. Läs mer >> 

Julio Tudela är mycket oroad över studiens resultat. Den höga acceptansnivån för frågor som embryoredigering och det höga antalet tillfrågade som anser att det mänskliga embryot bara är en cellklump, visar, menar han, förutom den vetenskapliga okunnigheten även dålig bildning i bioetiska frågor. Han beklagar att vetenskapliga framsteg prioriteras framför etiska gränser och betonar att bioetiken finns där för att begränsa biomedicinska experiment för att förhindra att vetenskapliga framsteg sker på bekostnad av respekten för mänsklig värdighet. Behovet av bioetikundervisning blir mer angeläget efter denna studie, anser Julio Tudela.

Källa: Bioethics Observatory (bioethicsobservatory.org)