Storbritannien har inga planer på att legalisera dödshjälp, enligt lordkanslern

28 april 2020

Den brittiska lordkanslern Robert Buckland har meddelat parlamentets utskott för mänskliga rättigheter att regeringen inte har några planer på att se över den nuvarande lagen om assisterat självmord. Dödshjälpsförespråkare har arbetat för en uppluckring av lagen, utan hänsyn till riskerna för utsatta människor.

Lordkansler Robert Buckland, som också är justitieminister, bekräftar att regeringen "för närvarande inte har några planer på att inleda översyn av lagen på detta område". Buckland meddelade detta i förra veckan, samtidigt som regeringen lämnade sitt svar på Covid-19:s och pandemins konsekvenser för de mänskliga rättigheterna. Robert Buckland hyser "allvarliga tvivel" beträffande införandet av en lagändring gällande dödshjälp, vilket han menar skulle "riskera oavsiktliga konsekvenser och missbruk".

Varje liv är värdefullt

– Vi har alla i denna kris blivit mer medvetna om hur värdefullt varje människoliv är, säger Robert Buckland.

Han hänvisar till domar som "regelbundet fastslagit" att det är en fråga för parlamentet att besluta om och därför inte en regeringsfråga. Parlamentet debatterade en lagändring senast 2015 när ledamöterna röstade mot en legalisering med 330 röster mot 118, vilket blev ett nederlag för dödshjälpsförespråkarna. Läs mer >> 

Allvarliga risker

Ciarán Kelly, från tankesmedjan The Christian Institute, välkomnar Robert Bucklands uttalande:

– Äldre, funktionshindrade och andra skulle utsättas för allvarliga risker om det befintliga rättsskyddet togs bort. Det är bra att se att lordkanslern och regeringen erkänner detta. De har rätt att stå emot – inte minst i en tid då det görs så mycket för att skydda de mest utsatta människoliven, säger Ciarán Kelly.

Livets helighet

I slutet av förra året avvisade högsta domstolen i Storbritannien ett försök att legalisera assisterat självmord. Phil Newby, som har en motorneuronsjukdom, hävdade att det nuvarande förbudet begränsade de rättigheter han har enligt den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Domstolen avvisade fallet med motiveringen att den "inte är ett lämpligt forum för diskussionen om livets helighet".

Källor: The Christian Institute (www.christian.org.uk), CARE (care.org.uk) och Christian Consern (christianconcern.com)