Storbritannien och Nordirland oeniga om abortlagen

10 juni 2020

Nordirlands parlament Stormont måste acceptera de nya abortförordningarna som antagits av det brittiska parlamentet trots att de nordirländska ledamöterna nyligen röstade emot dem. Det menar den brittiska nordirlandministern Robin Walker. 

Det var den brittiska regeringens departement för Nordirland (NIO) som utformade föreskrifterna för Nordirlands abortlagstiftning som trädde i kraft den 31 mars. Läs mer >> Enligt uppgifter från hälsoministern Robin Swann har 129 aborter genomförts i landet mellan 31 mars och 22 maj. 

Nordirlands demokratiska unionistparti, som motsätter sig abort, hade föreslagit en ny debatt och önskade åstadkomma en egen lagstiftning. Man vill t.ex. förbjuda abort vid icke-dödliga funktionshinder hos fostret. Partiet Sinn Féin är i princip för fri abort fram till graviditetsvecka tolv men vill i detta fall motverka aborter på grund av funktionshinder. 

Tillfälliga bestämmelser

I juli förra året röstade det brittiska parlamentet i Westminster för att avkriminalisera abort i Nordirland och man utfärdade nya förordningar. Vid den tiden fungerade inte Nordirlands parlament Stormont på grund av oenighet mellan regeringspartierna, varför NIO utarbetade den nya lagstiftningen. Innan dess var abort i Nordirland endast tillåtet under specifika omständigheter. 

Det brittiska parlamentet känner sig bundet av tidigare kritik från FN, som menar att Irlands abortförbud utsätter kvinnor för "diskriminering och grym, omänsklig eller förnedrande behandling". FN har uppmanat Storbritannien att ändra abortlagstiftningen, varför Westminster nu inte vill ge efter för Nordirlands avvikande ståndpunkt. Läs mer >> 

"Rösta inte för mer diskriminering"

Nuvarande abortverksamhet i Nordirland pågår under tillfälliga bestämmelser, i väntan på ett godkännande från Nordirlands lagstiftare. Heidi Crowter, som har Downs syndrom, driver en kampanj mot abort. I ett brev till ledamöterna ber hon dem att avvisa alla Westminster-förordningar som tillåter abort på grund av barnets funktionsnedsättning fram till födseln. 

– Boris Johnsons regering behövde inte införa rätt till fri abort fram till förlossningen för ofödda med Downs syndrom i Nordirland. De valde att göra detta. Det är både sårande och stötande. Mitt liv är lika mycket värt som någon annans. Jag ber alla ledamöter att avvisa Westminsters förordningar – vänligen rösta inte för mer diskriminering av människor som mig. Låt Nordirland fortsätta att vara ett land där funktionshindrade har ett värde. Och låt inte en lag träda i kraft som gör det möjligt att avluta liv på grund av funktionshinder och stoppa människor som mig från att få födas, säger Heidi Crowter till The Belfast Telegraph. 

Heidi Crowters kampanj har lett till att Nordirlands parlament röstade emot ändringar av abortförordningen införda av det brittiska parlamentet. Med 46 röster mot 40 vill de nordirländska ledamöterna förbjuda sena aborter vid funktionshinder som läpp- och gomspalt samt klumpfot och Downs syndrom. Läs mer >> 

Håller fast vid abort

Nola Leach från den kristna organisationen CARE menar att omröstningen i Nordirlands lagstiftande församling inte ändrar något beträffande den brittiska förordningen, men skickar en tydlig signal om att abort inte är acceptabelt. 

– Nordirlands parlament har faktiskt röstat mot införandet av en extrem abortlagstiftning och den brittiska regeringen måste nu dra tillbaka förordningarna, säger Nola Leach till tidningen Christian Today. 

Men nordirlandministern Robin Walker menar att han visserligen respekterar omröstningen men ändå håller fast vid att "det inte har någon inverkan på de lagliga skyldigheter som parlamentet har lagt på Nordirland". 

Källor: BBCNews (www.bbc.com), Christian Today (www.christiantoday.com) och The Belfast Telegraph (www.belfasttelegraph.co.uk)