Storbritanniens högsta domstol banar väg för skattefinansierat surrogatmoderskap

17 juni 2020

En dom från Storbritanniens högsta domstol öppnar för ersättning för kommersiellt surrogatmoderskap från den offentliga vården. Att betala surrogatmamman för graviditeten är förbjudet i de flesta länder och jämförs med barnhandel.

Storbritanniens högsta domstol har meddelat dom i det uppmärksammade fallet Whittington Hospital NHS Trust mot XX. Fallet handlar om en ung kvinnas personliga kamp mot cancer, hennes fertilitetsförlust till följd av medicinsk vårdslöshet och hennes kamp för att kunna få barn.

Enligt domen är det fritt fram att kräva och erhålla ersättning för kostnader för surrogatmoderskap när infertiliteten beror på vårdslöshet inom vården. För första gången omfattar detta nu även kostnader för kommersiellt surrogatmoderskap utomlands.

Att bilda familj

Domaren Lady Hale skriver i domen att den brittiska lagen om surrogatmoderskap är "fragmenterad och på något sätt otydlig". I domskälen uppges att man tagit hänsyn till utvecklingen inom lagstiftningen och sociala attityder gentemot surrogatmoderskap, samt det faktum att anlitandet av surrogatmödrar numera är en accepterad form av familjebildning. Det heter vidare att nya metoder har utvecklats, framgångsgraden har förbättrats och allt fler människor vänder sig till assisterad reproduktion för att bilda familj.

Olagligt i Storbritannien

Enligt domen är den sökandes önskan att ingå ett kommersiellt surrogatarrangemang i Kalifornien inte ett brott, vare sig i Storbritannien eller utomlands. Slutsatsen blir att "det inte längre strider mot den allmänna hållningen att bevilja skadestånd för kostnader för surrogatmoderskap utomlands" där det är lagligt.

Domen är anmärkningsvärd då kommersiellt surrogatmoderskap i Storbritannien inte är tillåtet. Kvinnan i fråga fick avslag på sina ersättningskrav i två tidigare instanser med motiveringen att det strider mot allmän policy för en domstol att bevilja skadestånd för något som gjorts utomlands och som är olagligt i Storbritannien.

Källor: BioNews (www.bionews.org.uk) och Iona Institute (ionainstitute.ie)