Stramare abortlag i Norge ändrade inte antal fosterreduktioner

05 februari 2020

Norge stramade förra året upp sin abortlagstiftning. Den gravida kvinnan behöver nu vid en flerbarnsgraviditet ansöka hos en abortnämnd för att få göra abort av ett av fostren. St. Olavs hospital i Trondheim meddelar att antalet är oförändrat trots ny lag.

Den nya abortlagen infördes den 1 september 2019. St. Olavs hospital i Trondheim är det enda sjukhuset i landet som utför avancerad invasiv fostermedicin och fosterreduktioner, så kallade tvillingaborter, i Norge. Förra året gjordes sammanlagt 23 fosterreduktioner, varav 15 av friska foster. Det är oförändrat antal jämfört med tidigare år.

– Sedan lagen trädde i kraft har sex fosterreduktioner genomförts, vilket är normalt, säger Torbjørn Moe Eggebø vid Gynekologisk och obstetrikmottagning vid St. Olavs hospital.

Barnmorskorna var kritiska mot lagförslaget och krävde mer utredning innan lagen infördes. De anser att det är för tidigt att dra slutsatsen att lagen inte har lett till förändringar i antalet fosterreduktioner. Kari Aarø, ordförande i Norges barnmorskeförbund, är nöjd över att lika många som tidigare har gjort fosterreduktion:

– Det är viktigt att vi inte får fler begränsningar i dagens abortlag. Det måste fortfarande vara så att vi i Norge är i framkant när det gäller kvinnors rättigheter och självbestämda aborter, säger Kari Aarø.

Fosterreduktion innebär abort på ett eller flera foster i en flerbördsgraviditet, så att graviditeten fortsätter men med färre foster. Norge tillåter abort t.o.m. graviditetsvecka tolv och till vecka 18 efter godkännande i abortnämnden. 

Källa: Trondheim 24 (trondheim24.no)