Strandade nyfödda i Kiev och kvinnor som föder för pengar

22 juni 2020

De strandade surrogatbarnen i Kiev, som väntar på föräldrar som inte kan hämta dem pga. coronarestriktioner, har fått stor uppmärksamhet. Men vem är kvinnorna som föder barnen?

Respekt har tidigare rapporterat om det ukrainska surrogatföretaget som försökt uppmärksamma att ett femtiotal spädbarn förvaras på ett hotellkonferensrum i väntan på sina föräldrar. Läs mer >> 

Ukrainas barnombudsman Mykola Kuleba har nu meddelat att surrogatsystemet i landet kommer reformeras då det som händer nu är en kränkning av barns rättigheter. Surrogatmoderskap för utländska par i Ukraina bör förbjudas, menar han. I Ukrainas svaga ekonomi ställer dock många fattiga kvinnor fortfarande upp på att föda barn för pengar, även om det kostar dem hälsan. Det är särskilt vanligt i små städer och på landsbygden.

Det finns ingen officiell statistik, men det uppskattas att flera tusen barn föds av surrogatmammor i Ukraina varje år. Åttio procent av de barnen går till utländska par som väljer Ukraina eftersom processen där är laglig och billig. Fertilitetsadvokaten Sergii Antonov säger att ukrainska surrogatagenturer, för att underlätta registreringen, ibland ordnar så att barnen föds i ett annat land. Läs mer >> 

Betalningsfördröjning pga. corona

I Vinnytsia, en stad sydväst om Kiev, väntar Liudmyla fortfarande på att få det resterande beloppet för en flicka hon födde åt ett tyskt par i februari. Hon sms:ar regelbundet sin surrogatagentur, som enligt Liudmyla är skyldig henne 6 000 euro, men ursäktar sig med betalningsfördröjning pga. coronarestriktionerna. Läs mer >> 

Trots att den 39-åriga, ensamstående, trebarnsmamma Liudmyla fick embryon insatta i Kiev och tillbringade större delen av sin graviditet i Vinnytsia, krävde agenturen att hon skulle resa till Polen för att föda och registrera barnet där. Sjukhuspersonalen var inte medvetna om att Liudmyla var surrogatmamma, då kommersiellt surrogatmoderskap är förbjuden i Polen, liksom i större delen av Europa.

– Jag ville inte ge bort henne, jag grät. Efter att ha tagit hand om henne under två dagar på förlossningskliniken var det svårt. Men jag visste vad det handlar om, minns Liudmyla.

Surrogatkliniker och agenturer annonserar i tidningar, i kollektivtrafiken eller på sociala medier. Tvåbarnsmamma Tetiana Shulzhynska, som 2013 födde ett surrogatbarn för att kunna betala sina skulder, försöker övertyga kvinnor att hålla sig borta från surrogatmoderskap, eftersom hon tror att en del av dem betalar med sin hälsa eller till och med sitt liv.

Kontraktet skyddar bara barnet, de bryr sig inte om oss, säger Tetiana Shulzhynska till tidningen The Guardian.

Livmoderhalscancer

Själv födde hon ett barn åt ett italienskt par. När hon var i fjärde månaden visade det sig att hon bar på fyra levande embryon, varav tre togs bort. Tetiana Shulzhynska tjänade 9 000 euro. Sju månader senare diagnostiserades hon med livmoderhalscancer och det tog henne nästan ett år att samla ihop tillräckligt med pengar till att betala för operationen. Surrogatagenturen avfärdar misstanken att cancern kan ha samband med surrogatmoderskapet.

Yuriy Kovalchuk, tidigare statsåklagare, vars kontor var ansvarigt för en serie brottsutredningar av surrogatföretaget BioTexCom 2018 och 2019, säger att minst tre andra kvinnor har klagat efter att deras livmoder behövt tas bort efter surrogatgraviditeter. Andra utredningar handlar om bedrägeri och människohandel efter att ett italienskt par 2011 upptäckte att barnet de hade tagit hem inte var genetiskt släkt med dem.

Nya barn anländer dagligen

Surrogatmammor organiserar sig på sociala medier, där de delar råd och varningar om surrogatagenturer. Den tidigare surrogatmamman Svitlana Sokolova arbetar nu för en frivilligorganisation som hjälper surrogatmammor. Hon rapporterar att fler klagomål om misshandel har kommit under coronarestriktionerna. En grupp kvinnor berättar hur deras kontrakt tvingar dem att ha embryon implanterade under ett år tills de blir gravida.

Maryna Lehenka får på sin jourtelefon cirka 100 samtal per år från surrogatmammor som klagar över stressen de upplever efter att ha fött barn eller problemen som orsakats av hormonerna de tagit för att öka graviditetschanserna. Hon minns ett fall när en kvinna gömde sig i en by eftersom hon inte ville ge bort sitt surrogatbarn.

Samtidigt anländer nästan dagligen nya barn födda av surrogatmammor till hotellet och placeras i dess provisoriska barnkammare i väntan på sina föräldrar.

Källa: The Guardian (www.theguardian.com)