Svenska Sida driver på att abort legaliseras i Afrika

11 maj 2020

I sju afrikanska länder bedrivs forskning om "osäkra aborter" för att påverka beslutsfattare att legalisera abort. Det fyraåriga projektet "African Population and Health Research Center" (APHRC), som finansieras av Sveriges biståndsmyndighet Sida, syftar till att främja ungdomars sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR), tillgång till abort och vård efter abort och särskilda rättigheter för personer som identifierar sig som HBTQ +.

För att motivera sitt arbete i Kenya hänvisar man till en studie som gjordes 2012 i samarbete med Guttmacher Institute och abortorganisationen Ipas. Studien hävdar att det gjordes en halv miljon osäkra aborter i landet samma år med 100 000 kvinnor i behov av eftervård och att "ungefär en fjärdedel dog på grund av komplikationer". Termen "osäker abort" inkluderar enligt abortförespråkare olagliga aborter. Ipas låter "hälsoförmedlare", ofta universitetsstudenter, dela ut abortpiller i Afrika, så kvinnor själva kan göra olaglig abort. Läs mer >> 

Ifrågasätts av kenyanska läkare

– Denna information har citerats så många gånger i SRHR-litteratur, men den är inte korrekt. Forskningen utfördes av organisationer som arbetar med SRHR-frågor i syfte att överdriva dödsfallen efter abort och sedan använda uppgifterna för att driva på legalisering av "säkra aborter". Kenyas grundlag tillåter abort endast när kvinnans liv eller hälsa är i fara, säger Wahome Ngare, barnläkare och gynekolog i Nairobi, till nyhetstjänsten Friday Fax.

Enligt Wahome Ngare visar en undersökning om mödradödligheten från 2016 uppskattningsvis 6 000 – 8 000 fall i Kenya, vilket är mycket färre än de 25 000 som rapporterats i den Sida-finansierade APHRC-studien. Det höga antalet användes för att kunna hävda att abort är en viktig orsak till mödradödlighet, menar Wahome Ngare, men tillstår att orsakerna till Kenyas mödradödlighet är desamma som de som rapporterats av Världshälsoorganisationen. Dessa är: blödning, infektioner, högt blodtryck, komplikationer vid förlossning och abort, i den ordningen. Läs mer >> 

Påtryckningar från biståndsgivare

Även parlamentsledamoten Jennifer Shamalla ifrågasätter uppgifterna om mödradödligheten vilka rapporterades i Guttmacherstudien från 2012. Hon hänvisar till en rapport från Världsbanken som pekar på en markant minskning av mödradödligheten från år 2000 till 2016, från mer än 700 till färre än 350 per 100 000 levande födda barn.

– Det är helt enkelt minoritetens tyranni. Det förekommer externa påtryckningar från biståndsgivare. Senast vid en internationell konferens i Nairobi. Religiösa och civila samhällsorganisationer, som motsatte sig deras agenda för SRHR för ungdomar, fri abort och HBTQ-agenda, uteslöts. De flesta lagstiftare skulle aldrig ens överväga att ändra pro-life-lagarna. Det skulle strida mot Kenyas grundlag, som vi alla har lovad att skydda och upprätthålla, säger Jennifer Shamalla. Läs mer >> 

Länderna som omfattas av den Sida-finansierade studien är Kenya, Sierra Leone, Malawi, Zambia, Burkina Faso, Rwanda och Liberia. Den svenska regeringen anser att främjandet av SRHR är en viktig del av utvecklingsbiståndet med tillgång till laglig abort som en integrerad del. Läs mer >> 

Källa: Friday Fax (c-fam.org)