Tysk apotekare inför rätta för samvetsvägran

24 februari 2020

Får apotekare vägra att sälja dagen-efter-piller av samvetsskäl? Den frågan tas upp av högsta förvaltningsdomstolen i Berlin-Brandenburg. Det är det tyska apotekarförbundet som klagar mot en apotekare i Berlin, som vill undvika att bidra till aborter. 

Enligt tidningen Deutsche Apothekerzeitung drev apotekaren fram till hösten 2018 ett apotek i Berlin, där han i entrén meddelade att dagen-efter-piller inte gick att köpa på detta apotek. Övriga preventivmedel var försedda med information om ansvarsfull användning av läkemedlet och positiva kommentarer om barn. Det kom klagomålet när apotekaren, som är katolik, sände liknande information till en patient där han använde adressen han fått genom receptet. 

I en första rättegång dömde arbetsdomstolen till apotekarens fördel. Enligt domen ser domstolen inget avsiktligt brott mot yrkesplikten i apotekarens vägran att sälja dagen-efter-piller. 

Vetenskapliga åsikter

"På sitt informationsblad representerar den anklagade i stort sett vetenskapliga åsikter om de möjliga effekterna av preventivmedel, erbjuder råd om naturlig familjeplanering och främjar villigheten att få barn. Det senare är uppenbart baserat på hans religiösa övertygelse, varigenom han i huvudsak förlitar sig på samvetsskäl", heter det i domen. 

Att åberopa samvetsfrihet befriar i allmänhet inte från skyldigheter, menar apoteksförbundet, som har överklagat domen. Enligt den tyska apoteklagen är apotek ansvariga för att "säkerställa en korrekt leverans av läkemedel till befolkningen i allmänhetens intresse". Dessutom räknas vårdmandatet och patientens grundläggande rätt till liv, hälsa och fysisk integritet högre än religionsfriheten, enligt apoteksförbundet. 

Samvetsfrihet grundläggande

– Uttalandet från apoteksförbundet betyder att den som läser apotekarprogrammet och blir apotekare måste avstå från sin grundläggande rätt till samvetsfrihet för alltid. Arbetsdomstolen å andra sidan betonade att detta inte kunde vara fallet – till exempel eftersom medicinering och sociala situationer, men också individens egen övertygelse, kan förändras. Den grundläggande rätten till samvetsfrihet tjänar till att skydda medborgarna, utan tidsbegränsning, säger Felix Böllmann från ADF International, som är mannens juridiska ombud, till Evangelische Nachrichtenagentur idea. 

En dom i högsta förvaltningsdomstolen skulle kunna ge tydlighet och stärka de drabbades rättigheter: 

– Det kanske finns fler apotekare i Berlin, men med tanke på den bristande tydligheten vågar de inte agera enligt sin övertygelse och måste därför utstå samvetskval. Ingen borde tvingas att välja mellan sitt samvete och sitt yrke, säger Felix Böllmann. Läs mer >>  

Källa: Idea (www.idea.de)