Tyskland röstar för frivillig organdonation

20 januari 2020

I Tyskland ville hälsoministern öka antalet organdonationer genom att automatiskt betrakta alla som donatorer om de inte aktivt invänder mot att vara det. I en omröstning i förbundsdagen förra veckan föll lagförslaget med 292 röster för och 379 emot.  

Lagförslaget, som den kristdemokratiske hälsominister Jens Spahn hade utarbetat, skulle bli en grundläggande övergång till en "dubbel motsägelselösning". Därmed skulle alla medborgare i princip betraktas som donator såvida de inte invänder.

Lagförslaget, som nu har antagits istället, kräver samtycke och syftar till att stärka donationsbeslut genom regelbunden information och undersökningar. Det planeras bland annat att alla medborgare skall tillfrågas om organdonation när de förnyar ID-kortet vart tionde år och information om möjligheten till registrering på plats eller hemifrån via en webbsida.

"Organdonation måste vara frivillig"

Dessutom skall allmänläkare bidra till bättre information. Vid behov bör de informera patienter om organdonation vartannat år och uppmuntra registrering, men utan påtryckning. Läkarassociationen Marburger Bund är besviken över beslutet. Ordförande Susanne Johna anser dock att det planerade online-registret för organdonation är en verklig förbättring jämfört med dagens läge. Hon hoppas att samtalen med läkare kan motivera fler till att dokumentera sitt beslut i registret.

Ärkebiskop Rainer Maria Cardinal Woelki från Köln gjorde ett uttalande inför omröstningen i förbundsdagen. Han betonade att den mänskliga värdigheten är okränkbar även vid livets slut och till och med bortom döden. Friheten i detta beslut får inte begränsas, det som gäller vid varje donation är särskilt viktigt i detta fall: organdonation måste vara frivillig, anser ärkebiskopen.

Källor: Erzbistum Köln (www.erzbistum-koeln.de), Die Welt (www.welt.de), Die Zeit (www.zeit.de) och Deutsche Ärztezeitung (www.aerztezeitung.de)