Ukrainska biskopar reagerar på handeln med surrogatbarn

18 maj 2020

Ett surrogatföretag i Ukraina har gjort en film som har fått stor uppmärksamhet och fått många att reagera. Filmen visar ett femtiotal gråtande spädbarn i ett hotellkonferensrum som omvandlats till barnkammare. Budskapet är att bebisarna ”väntar på sina föräldrar".

Filmen har fått den ukrainska biskopskonferensen att reagera kraftigt emot den pågående handeln med barn i landet.

Utlänningar med surrogatkontrakt får pga. coronapandemin inte komma in i Ukraina för att hämta de beställda barnen. Därför avslutas den aktuella filmen med en vädjan till länder som förbjuder surrogatmoderskap att "göra ett undantag från sin politik och låta medborgarna förenas med sina barn".

De ukrainska katolska biskoparna fördömer surrogatverksamheten med hänvisning till att människor behandlas som varor som kan beställas, tillverkas och säljas. Biskoparna menar att den ”lucka” i landets lagstiftning som möjliggör surrogathandeln ”förstör europeiska integrationsinsatser och misskrediterar Ukraina i det europeiska samhällets ögon”. Läs mer >>

”Surrogatverksamheten kränker denna rätt”

"Varje barn har rätt att bli till på ett naturligt sätt, och varje barn har rätt att födas in i en familj och fostras i en kärleksfull atmosfär av en far och en mor. Surrogatverksamheten kränker allvarligt denna rättighet och gör det omöjligt för Ukraina att utvecklas i linje med det stora europeiska arvet", skriver biskoparna i en uppmaning till myndigheterna.

Även ukrainska myndigheter har reagerat på filmen. Lyudmyla Denisova, ombudsman för mänskliga rättigheter i det ukrainska parlamentet, anser att filmen visar att landet har en "massiv och systematiskt" surrogatindustri där spädbarn utannonseras som en "högkvalitativ produkt". Läs mer >> Barnen är beställda av blivande föräldrar från hela världen inklusive USA, Kina, Storbritannien, Sverige och Irland. Lyudmyla Denisova föreslår en lagändring som skulle tillåta surrogathandel enbart för ukrainska medborgare.

– Barnen får mat, ett tillräckligt antal anställda sköter dem, men det finns inget substitut för föräldrarnas vård. Vi försöker skicka foton på barnen till dem, vi försöker ringa konferenssamtal, men detta kan inte ersätta kommunikation i direktkontakt, säger Denis Herman, surrogatföretaget BioTexComs advokat till nyhetstjänsten Reuters.

Källor: Reuters (uk.reuters.com) och Fafce (fafce.com)