USA:s abortförbud för att säkra skyddsmaterial till coronapatienter utmanas i domstol

07 april 2020

I USA passar ett växande antal delstater på att genom tillfälliga direktiv ställa in alla ingrepp som inte är akut brådskande för att frigöra vårdresurser – däribland aborter. Det har lett till rättsliga strider över hela landet.

Delstaten Texas var först ut med att förbjuda abort som inte anses "omedelbart medicinsk nödvändiga" med hänvisning till covid19-pandemin. Det tillfälliga tillståndet utfärdades av en domstol och omfattade, enligt Texas statsåklagare Ken Paxton, samtliga aborter utom i de fall då kvinnans liv är i fara. Skälet till beslutet var att vårdens begränsade resurser skall gå till att bekämpa spridningen av covid-19.

Knappt 24 timmar senare upphävde en federal domare i Austin i Texas direktivet. I Ohio gick en federal domare på abortförespråkaren Planned Parenthoods linje och beordrade en upphävning av förbudet under två veckor. I Alabama avbröt en domare förbudet tills argument från båda sidor hade hörts. Rättegångar väntas även i Iowa, Oklahoma, Indiana, Kentucky och Mississippi.

Alla rättsliga alternativ

Abortförespråkare argumenterade i domstolen i Texas att begränsningen inte uppnår sitt mål, då kirurgisk abort endast kräver lite skyddsutrustning och medicinska aborter består av att ge en patient piller som i regel tas hemma. De menar att delstaterna utnyttjar en hälsokris för att begränsa tillgången till abort. Abortorganisationerna är beredda på en utdragen juridisk kamp:

– Jag kan säga att vi kommer att ta alla rättsliga alternativ vi har för att hålla klinikerna öppna även om det innebär en överklagan till högsta domstolen, säger Nancy Northup, som leder abortorganisationen Center for Reproductive Rights.

Utan hänsyn

– Stämningen från Planned Parenthood och andra abortförespråkande grupper kräver ett undantag för att prioritera abort framför all annan sjukvård mitt i covid-19 nödsituationen i Oklahoma. Den ifrågasätter guvernörens direktiv, som skall bevara sjukvårdens begränsade resurser för medicinsk säkerhetsutrustning, utan hänsyn till den eskalerande spridningen av sjukdom och död som denna pandemi innebär för medborgarna, säger Oklahomas statsåklagare Mike Hunter i ett uttalande.

En appellationsdomstol i New Orleans, som täcker delstaterna Texas, Louisiana och Mississippi, godkände direktivet och därmed det tillfälliga abortförbudet. En av de tre domarna tyckte att Texas statsåklagare Ken Paxton gick för långt som även krävde förbud av medicinska aborter som inte kräver skyddsutrustning.

Marjorie Dannenfelser, ordförande för pro-life organisationen Susan B. Anthony List är nöjd med domen:

– I en tid då miljoner amerikaner gör heroiska uppoffringar för att skydda de utsatta och vårdpersonal med bristande skyddsutrustning och riskerar sitt eget liv för att ta hand om covid-19-patienter, kräver abortföretagen särskild behandling, säger Marjorie Dannenfelser.

Källa: MicrosoftNews (www.msn.com)