USA:s demokratiska presidentkandidater historiskt radikala abortförespråkare

17 augusti 2020

I USA har den 78-åriga presidentkandidaten Joe Biden valt Kamala Harris till sin vicepresidentkandidat. På grund av Bidens höga ålder kan vicepresidentkandidaten komma att spela en större roll än vanligt. Media har ingående belyst hennes meriter, men om hennes syn på abort och betydelse för abortorganisationen Planned Parenthood sägs litet.

Den demokratiska vicepresidentkandidaten Kamala Harris anses, enligt Marjorie Dannenfelser, ordförande för pro-lifeorganisationen Susan B Anthony List, vara den mest radikala abortförespråkaren i USA:s historia som är på väg att bli USA:s vicepresident eller president.

Vill blockera delstatslagar

Som senator i Kalifornien föreslog Kamala Harris en federal lag som skulle åsidosätta statliga abortbegränsningar under de sista tre graviditetsmånaderna, då fostret är livsdugligt. Lagförslaget med namnet Kvinnors hälsoskyddslag (the Women’s Health Protection Act) skulle ogiltigförklara alla delstatliga lagar som förbjuder "abort efter fostrets livsduglighet när den behandlande läkaren bedömer att en fortsatt graviditet skulle utgöra en risk för den gravida kvinnans liv eller hälsa". Delstater skulle inte heller kunna kräva informerat samtycke och väntetid i samband med aborten.

Lagförslaget kom aldrig igenom kongressen. Kamala Harris lovade dock under sin presidentkampanj att hennes administration skulle införa en tvingande lagregel om ett så kallat "preclearance" för att blockera delstatslagar som hennes framtida justitiedepartement bedömde stred mot det kontroversiella domslutet Roe mot Wade. Läs mer >> 

Nyckelroll för Planned Parenthood

Under sin tid som Kaliforniens distriktåklagare spelade Kamala Harris en nyckelroll i att försvara Planned Parenthoods försäljning av kroppsdelar från aborterade foster. Läs mer >> Pro-lifeorganisationen Center for Medical Progress (CMP) hade dokumenterat handeln i Kalifornien. Harris valde dock att koncentrera sin förundersökning kring CMP, i stället för att utreda Planned Parenthood. Läs mer >> CMP-chefen David Daleiden och hans medarbetare fick utstå flera husrannsakningar och belades med höga böter. Planned Parenthood lämnade sedan generösa bidrag till Kamala Harris kampanj till senaten. Läs mer >> 

– Kamala Harris är en extremist som arbetar för fri abort fram till förlossningen finansierat genom skatten. Men en överväldigande majoritet amerikaner motsätter sig det, säger Marjorie Dannenfelser från Susan B Anthony List.

Mest abortpositiva presidentkandidater

Även presidentkandidaten Joe Biden är en aktiv abortförespråkare. Efter att högsta domstolen den 8 juli dömde till förmån för kongregationen De fattigas små systrar som inte velat förse sina anställda med preventivmedel via sjukförsäkringen (ett krav som ställdes på alla sjukvårdsarbetsgivare enligt Obamacare), yttrade han sin besvikelse över domslutet och lovade att återupprätta Obamacare-kravet om han blir vald till president. Läs mer >> 

– Om Biden och Harris väljs, kommer de att omedelbart börja rulla tillbaka president Trumps insatser för livet, som till exempel den lag som förbjuder att aborter finansieras genom skatten. De kommer att tillsätta abortförespråkare i Högsta domstolen och vrida pro-lifearbetet generationer tillbaka. Tillsammans utgör Biden och Harris de mest abortpositiva presidentkandidaterna i amerikansk historia. säger Marjorie Dannenfelser. Läs mer >> 

Källor: The Federalist (thefederalist.com) LifeSiteNews (www.lifesitenews.com), National Review (www.nationalreview.com), Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com) och CBS News (www.cbsnews.com)