Vårdnadshavarens samtycke till minderårigas abort krävs i Florida

05 maj 2020

Trots motstånd från abortförespråkande organisationer som t.ex. Human Right Watch har Florida blivit den sjätte delstaten i USA som nu kräver föräldrars eller vårdnadshavares samtycke när en minderårig gör abort.

Lagförslaget har godkänts i representanthuset och senaten och guvernören Ron DeSantis har lovat att underteckna lagen. Enligt den nya lagen måste läkaren, minst 48 timmar innan aborten utförs på en minderårig, meddela en förälder eller vårdnadshavare. Detta ska göras personligen eller per telefon och journalföras. Meddelandet, undertecknat av läkaren, kan även postas minst 72 timmar före aborten, med krav på mottagandekvitto.

Från ett etiskt perspektiv anses barn inte kunna samtycka till medicinsk behandling, då de inte kan förstå komplicerade medicinska fakta på grund av sin ålder och bristande erfarenhet. Trots att abort i vissa fall kan kräva ett kirurgiskt ingrepp med risk för skador insisterar abortförespråkare på att minderåriga bör få göra abort utan inblandning av sina vårdnadshavare. Att blanda in vårdnadshavaren ser man som ett "hot mot unga kvinnors säkerhet".

Rättsliga undantag

I ett brev till senator David Simmons, ledamot i Floridas justitieutskott, avråder Human Right Watch från kravet på vårdnadshavares samtycke. "Att flickor inte kan blanda in föräldrarna i sitt abortbeslut beror ofta på att de är rädda för våld, för att bli utkastade från hemmet eller avvisade av sina familjer, för att tvingas fortsätta en graviditet mot sin vilja och för att föräldrarna inte är en del av deras liv. I vissa fall kan flickor inte blanda in sina föräldrar eftersom graviditeten är resultatet av våldtäkt eller incest. Om man krävde föräldrarnas samtycke under dessa omständigheter skulle det innebära allvarliga risker för skador", skriver Human Right Watch.

Lagförslaget innehåller ett undantag som ska skydda flickan från misshandlande eller försummande vårdnadshavare. Kravet på samtycke upphävs när flickan är offer för våld eller sexuella övergrepp, där en eller båda föräldrar eller vårdnadshavare är inblandade, eller när samtycket uppenbarligen inte är i flickans bästa intresse.

I Florida finns det många invandrare och papperslösa, varför den nya lagen ses som ett särskild skydd mot trafficking.

Källor: Human Right Watch (www.hrw.org), The Daily Signal (www.dailysignal.com) och The 2019 Florida Statutes (www.leg.state.fl.us)