Vårdpersonal i Nordirland: kvinnor och barn förtjänar bättre än hemabort

07 december 2020

I ett brev till hälsoministern varnar vårdpersonal i Nordirland att det är "osäkert" och "oacceptabelt" att utsätta kvinnor för abort i hemmet.

Kvinnor i Nordirland som inte kan lämna hemmet pga. covid-19 symptom kan få abortpiller hemskickade med posten och abortrådgivning via telefon fram till graviditetsvecka tio.

I ett öppet brev till Nordirlands hälsominister Robin Swann skriver 277 vårdföreträdare att "kvinnor och barn i Nordirland förtjänar bättre vård än dessa osäkra och oacceptabla hemabortprogram". Brevskrivarna anser att det är "sorgligt ironiskt" att man under en pandemi som har dödlig utgång för många, när hela samhället begränsar sig till att förhindra sjukdom och död för utsatta medborgare, vill påskynda livsslutet för de mest utsatta samhällsmedlemmarna – de ofödda barnen. Läs mer >> 

Helhetsvård

''I en tid då värdefulla vårdresurser reserveras för nödvändig behandling och förebyggande insatser av covid-19 är det dumt att medel och resurser avsätts till behandlingar som inte förbättrar vårdresultaten, utan i många fall ger sämre resultat, och är dessutom i grunden av ideologisk natur'', skriver de. Brevskrivarna betonar att det är deras "plikt" att tillhandahålla "bästa möjliga medicinska helhetsvård" och att visa vägen till det bästa möjliga sociala, praktiska och ekonomiska stöd i en tid av nöd, särskilt vid en oplanerad graviditet. Läs mer >> 

"I stället för att försöka ytterligare liberalisera våra lagar genom att införa hemaborter, bör parlamentet lägga fram lagförslag som syftar till att upphäva den extrema abortlagstiftning som Westminster lagt på Nordirland. Detta så snart som möjligt och tillsammans med ökat stöd till kvinnor som blir oplanerat gravida, så att både mor och barn tillförsäkras försörjning och stöd för sin fysiska och mentala hälsa", heter det i brevet. Läs mer >> 

Källor: The Christian Institute (www.christian.org.uk), The Catholic Universe (thecatholicuniverse.com) och British Pregnancy Advisory Service (www.bpas.org)