Abort - världens främsta dödsorsak

12 januari 2021

Över 42 miljoner aborter gjordes under 2020, vilket överträffar de totala antalet människor som omkom till följd av världens främsta dödsorsaker.

Årligen utförs över 40 miljoner aborter i världen, detta enligt uppgifter från Worldometer, en webbplats som i realtid bevakar statistik om hälsa, global befolkningsutveckling, resursanvändning och dödsfall. På nyårsafton visade den att den globala abortsiffran för 2020 stannade på fler än 42,6 miljoner.  Läs mer >> 

Som jämförelse: 2020 dog drygt 13 miljoner människor i världen pga. smittsamma sjukdomar, ca 8,2 miljoner pga. cancer, dryga fem miljoner till följd av rökning och ca. 2,5 miljoner pga. alkohol. Enligt Johns Hopkins University dog dryga 1,8 miljoner människor världen över av coronaviruset 2020. Andra ledande dödsorsaker år 2020 är trafikolyckor (nästan 1,4 miljoner) och självmord (nästan 1,1 miljoner).

Det totala antalet dödsfall världen över 2020, frånsett aborter, var nästan 59 miljoner. Men om aborter räknades som en dödsorsak snarare än bara en del av hälsostatistiken, skulle det globala antalet dödsfall år 2020 ligga på fler än 100 miljoner.

”Ny kraft och beslutsamhet krävs”

– 2020 var ett fruktansvärt år, särskilt för världens ofödda. Covid-19-pandemin har spritt död och svårigheter globalt. Men mitt i denna utmaning bör vi inte glömma världens ofödda som angrips varje dag. 42,6 miljoner barn som förlorats genom abort är ett katastrofalt dödstal. Det understryker utmaningen som de som arbetar för livet runt om i världen står inför 2021, säger en talesperson för den brittiska organisationen Society for the Protection of Unborn Children (SPUC).

– I år måste vi agera utifrån dessa siffror och främja livet med ny kraft och beslutsamhet. Vi måste försvara de oskyldiga och de utsatta. Vi får inte tappa hoppet.

En undersökning gjord av marknadsundersökningsföretaget Ipsos visade förra året att stödet för abort har minskat i de flesta länder över hela världen sedan Ipsos första undersökning om abort 2014. Läs mer >> 

Källor: SPUC (spuc.org.uk), Worldometer (www.worldometers.info) och The Christian Post (www.christianpost.com)