Antalet personer med Downs syndrom minskar markant i Europa, visar en ny studie

13 januari 2021

Antalet barn med Downs syndrom som föddes i Europa minskade med mer än hälften mellan 2011 och 2015, visar en ny studie. Särskild i Storbritannien har det yttrats varningar för denna utveckling tidigare. Även svensk media har börjat uppmärksamma trenden.

I början av året rapporterade Aftonbladet ovanligt sakligt om utvecklingen mot allt färre födda med Downs syndrom i Danmark och Sverige. Tidigare i höstas publicerade European Journal of Human Genetics (/doi.org/10.1038/s41431-020-00748-y) en undersökning om antalet barn med Downs syndrom som föddes 2011-2015 i samtliga europeiska länder och jämförde siffrorna med uppskattningar av hur många barn med Downs syndrom som skulle ha fötts om de inte hade aborterats.

Studien visar att 54 procent färre barn med Downs syndrom föddes i Europa 2015 jämfört med 2011. För Sverige blev siffran 40 procent, för Danmark 79 procent. Danmark överträffas av Portugal (80 procent) och Spanien (83 procent). Endast Malta redovisar noll aborter pga. Downs syndrom.

Kulturella skillnader

Artikelförfattarna konstaterar att kulturella skillnader verkar spela roll. I länder där fosterdiagnostik är allmänt tillgänglig och till stor del finansieras av sjukförsäkringen, som i t.ex. Danmark, anses fosterdiagnostik vara rutin inom vården, både av rådgivare och gravida kvinnor. Medan man i Nederländerna (där man uppskattar att 47 procent färre barn med Dows syndrom fått födas) betonar att fosterdiagnostik bör vara ett personligt och välinformerat val, avstår många kvinnor från screening eftersom de inte ser Downs syndrom som skäl till abort.

NIPT-test

Storbritannien (54 procent) tillåter abort fram till förlossning för tillstånd som Downs syndrom, gomspalt och klumpfot. Den brittiska organisationen Right to Life UK har dokumenterat flera fall där kvinnor pressats till abort efter fosterdiagnostiken. Enligt vissa uppskattningar gör nio av tio kvinnor i Storbritannien abort vid diagnosen Downs syndrom. NIPT-testet har fått flera brittiska organisationer, inklusive läkarföreningen Royal College of Obstetricians and Gynecologists, att utfärda riktlinjer som uppmanar läkare att inte utöva abortpåtryckningar med hänvisning till testresultaten. Läs mer >> En undersökning som kom förra sommaren visade att antalet barn födda med Downs syndrom har minskat med 30 procent på de sjukhus som erbjuder NIPT. Läs mer >> 

Studien uppskattar också antalet personer med Downs syndrom som levde 2015 i respektive land. I Sverige fanns det 6 792 personer, i Danmark 2 887, i Portugal 6 421, i Spanien 32 321, i Malta 423, i Nederländerna 13 309 och i Storbritannien 41 511.

FN:s kommitté för rättigheter för personer med funktionsnedsättning har genomgående kritiserat länder som föreskriver abort pga. funktionshinder. I vissa länder, som Island, ligger abortnivån för barn som tros ha Downs syndrom nära 100 procent. Läs mer >> 

En extra kromosom

Det var Jerome Lejeune som 1958 upptäckte den genetiska orsaken till Downs syndrom – en extra kopia av kromosom 21. Han tillbringade resten av sitt liv med att undersöka behandlingar och botemedel mot tillståndet och uttalade sig tydligt mot att använda fosterdiagnostik för att abortera barn som visade sig ha Downs syndrom. Hans fru Berthe Lejeune har vid flera tillfällen berättat om hur störd han blev över att många läkare och regeringar sedan dess har använt hans upptäckt för att "välja bort" ofödda med Downs syndrom.

– Han trodde att alla läkare skulle vara glada att hitta forskning för att bota dem. Men tyvärr sa alla regeringar, inte bara Frankrikes, att åh, det är en underbar upptäckt. Man kan upptäcka dessa små sjuka barn innan de föds och ta bort dem med abort, säger Berthe Lejeune i en intervju för EWTN Pro-Life Weekly 2017.

Källor: European Journal of Human Genetics (www.nature.com) och Eurasia Review (www.eurasiareview.com)