Åsiktsfrihet på allmän plats inskränks efter påtryckningar från abortorganisationer

02 juni 2021

En tysk domstol bekräftade nyligen förbudet mot tysta bönesamlingar i närheten av en abortklinik. Det pågår ständigt en kamp på många platser i världen där abortorganisationer vill att kvinnor ostörda kan komma in på abortkliniker mot abortmotståndare, som i sin tur vill upplysa kvinnorna om alternativa möjligheter.

Respekt tar här upp några aktuella händelser där utövandet av åsiktsfriheten på allmän plats har begränsats.

Kommunen Pforzheim i sydvästra Tyskland har under flera år inte sett bönesamlingar nära centrum som ett problem. Detta enligt Felix Böllmann, juridisk rådgivare för ADF International:

— Inte ens stadens jurister var från början emot bönesamlingar. Intern korrespondens visar att man ansåg att de skulle vara tillåtna. Först efter massiva påtryckningar från abortorganisationer och efter att "förbud mot protestzoner" installerats kring abortrådgivningscentra i delstaten Hessen, införde staden Pforzheim ett förbud. En nu pågående rättegång skall fastställa huruvida förbudet mot protestzoner är lagligt samt säkra rätten till församlings-, yttrande- och religionsfrihet.

Tyskland

Yttrande- och religionsfriheten har ett starkt skydd i den tyska grundlagen och Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Läs mer från Catholic News Agency >>

Domstolen slog dock fast att det var fritt fram för ett förbud mot tysta bönesamlingar i närheten av abortkliniken i en dom från den 12 maj:

— Det handlar om mer än vår grupp i Pforzheim. Det handlar om huruvida det överhuvudtaget är lagligt att inrätta zoner där man inte får be, eller om man får representera olika åsikter på allmän plats. Det är därför vi vill fortsätta kämpa för denna frihet, säger Pavica Vojnović, som med stöd av juristorganisationen ADF International kommer att fortsätta söka rättvisa i domstol för vad hon ser som sin grundläggande religions-, samlings- och yttrandefrihet. Läs mer från ADF International >>

Spanien

I Spanien har socialistpartiet lagt fram ett lagförslag med ändamålet att kriminalisera vad de menar är trakasserier av kvinnor som besöker en abortklinik. Partiet motiverar att personer som är pro-life, enligt dem "går fram till kvinnor med fotografier, små platsfoster och foldrar med texter mot abort. Målet med detta är att få kvinnorna att ändra sitt beslut genom tvång, hot och trakasserier", förklarar de spanska politikerna. Enligt lagförslaget skall den som främjar, gynnar eller deltar i demonstrationer i närheten av abortkliniker bli föremål för rättsliga påföljder. Läs mer från Catholic News Agency >>

Skottland

I Skottland är det studenter vid Edinburghs universitet som med stöd av Storbritanniens största abortkedja British Pregnancy Advisory Service och Humanist Society Scotland driver på för förbudszoner utanför abortkliniker. Skottland har registrerat rekordmånga aborter under det senaste året. De som arbetar mot abort vill hjälpa kvinnor att göra andra val. Läs mer från The Sottsman>>