Australiska läkare pekar på risker med ny dödshjälpslag

20 september 2021

Från 2023 kommer delstaten Queensland i Australien att tillåta dödshjälp för svårt sjuka, med förebild i lagar i delstaterna Tasmanien, South Australia, Victoria och Western Australia. Queenslands lagar kommer dock att gå ett steg längre.

I motsats till delstaten Victoria, som legaliserade dödshjälp för fyra år sedan, får vårdpersonalen i Queensland ta initiativ till samtal om dödshjälp med patienterna. Personalen får rätt att till och med föreslå läkarassisterat självmord för patienten, förutsatt att de informerar om andra alternativ, som palliativ vård. Läs mer >>

Trots att det i lagförslaget i Queensland står att "en persons tanke-, samvets-, religions- och trosfrihet och rätten att leva enligt sin kultur skall respekteras", måste vårdpersonal som har samvetsbetänkligheter mot dödshjälp ge patienten information om en annan vårdgivare, "som enligt vårdgivarens uppfattning sannolikt kan hjälpa personen med dennes begäran". Klausulen, vars motsvarighet saknas i Victorias lagstiftning, riskerar att vårdpersonal utsätts för samvetsstress, varnar jesuitpater Frank Brennan, rektor för Newman College vid Melbournes universitet, i en artikel i MercatorNet.

Sjukhus och vårdhem i delstaten Victoria har enligt lagen möjlighet att avstå både från att ge dödshjälp och från att informera patienter om det. I Queensland kommer däremot rådgivande dödshjälpsläkare att få tillträde även till de kliniker som själva inte vill tillhandahålla dödshjälp. Hela processen får då äga rum på kliniken. Det är den rådgivande och/eller samordnande dödshjälpsläkaren, och inte kliniken, som får besluta om patientens tillgång till dödshjälp.

Inga krav på kompetens

En grupp läkare har vänt sig till delstatsparlamentet med en varning om riskerna som den nya lagen kan medföra. De anmärker att de läkare som samordnar och agerar rådgivare inom dödshjälp inte behöver ha särskild kompetens om patientens sjukdom. Detta, menar de, är oförenligt med god medicinsk praxis och principerna om informerat samtycke.

Att dödshjälpsläkare får tillträde till de kliniker som inte tillhandahåller dödshjälp är inte förenligt med vedertagna principer om vård och valfrihet, och utgör därmed en risk både för dem som söker läkarassisterat självmord och andra patienter, boende och personal på institutioner som har invändningar mot dödshjälp av samvetsskäl, anser läkarna.

Ingen tillgång till palliativ vård

De hävdar vidare att den palliativa vården inte är tillräckligt utbyggd för att alla invånare som närmar sig livets slutskede skall kunna få tillgång till palliativ vård.

Enligt den nya lagen kan vuxna med en sjukdomsdiagnos eller ett medicinskt tillstånd som är framskridet, progressivt och förväntas leda till döden inom tolv månader samt orsakar outhärdligt lidande få läkarassisterat självmord. Patienten måste bedömas av två läkare, göra tre separata framställningar och kan när som helst ändra sig.

Läkargruppen kritiserar även att det finns en påtaglig risk att många får felaktiga bedömningar när diagnosen om en nära förestående död skall ställas tolv månader i förväg och att vårdplaneringen är beroende på den diagnosen.

Dödshjälpslagen i Queensland träder i kraft i januari 2023. New South Wales, landets folkrikaste delstat, är nu den enda delstaten som inte tillåter assisterat självmord. Medan i Northern Territory och Förbundshuvudstadens territorium, som inte har lika stort självstyre som de övriga delstaterna, har det federala parlamentet lagstiftat om förbud mot att stifta sådana lagar.

Källor: MedicalXpress (medicalxpress.com), MercatorNet (mercatornet.com), The Brisbane Times (www.brisbanetimes.com.au), The Catholic Church in South East Queensland (brisbanecatholic.org.au)