Behandling av depression leder till att man inte längre vill dö

17 mars 2021

Samtidigt som Irland överväger att legalisera assisterat självmord visar en färsk irländsk studie att 72 procent av dem som yttrat att de "vill dö" ändrar sig – om de får behandling för depression. Studien visar att en "önskan att dö" bland äldre människor vanligtvis är av övergående natur. Nu menar flera medicinska experter att detta kan få allvarliga konsekvenser för Irlands nuvarande debatt om att legalisera assisterat självmord.

Undersökningen som gjordes av Trinity College i Dublin kom fram till att de flesta äldre människor med självmordstankar var ensamma eller tillfälligt deprimerade. Detta enligt långtidsstudien om åldrande publicerad av Oxford University Press (doi.org/10.1093/ageing/afab010).

I studien ingick 8 174 vuxna äldre än 50 år, varav fyra procent ursprungligen hade uttryckt en önskan om att dö. En av 29 uppgav att de under den föregående månaden känt att de hade velat vara döda hellre än att leva. 60 procent av dem som yttrade en önskan att få dö led samtidigt av depression. Nästan tre av fyra av dem som ville dö kände sig dessutom ensamma.

Önskan att dö blir inaktuell

Vid en uppföljning två år senare angav 72 procent av studiedeltagarna, som tidigare yttrat en önskan att dö, att deras dödsönskan inte längre var aktuell. I de fall där människor hade ändrat sig beträffande viljan att avsluta sina liv handlade det om att de inte längre kände sig ensamma och/eller om att deras depressionen förbättrats avsevärt.

Professor Rose Anne Kenny, chef för gerontologin vid Trinity College och medförfattare till studien menar att resultaten är särskilt relevanta med tanke på den aktuella debatten kring dödshjälp och Irlands lagförslag Dying with Dignity 2020. Läs mer >> 

— Nästan två av tre deltagare som uttrycker en önskan att dö i denna studie har minst en kronisk sjukdom. Därmed uppfyller de kriterierna för "terminal sjukdom" som förkommer i lagförslaget. Studien visar att en önskan att dö senare i livet ofta är övergående och nära kopplad till faktorer som ensamhet och social isolering, tillstånd som sannolikt kommer att öka betydligt under covid-19-pandemin men som går att åtgärda, säger Rose Anne Kenny till nyhetstjänsten The Catholic Universe.

Saknar psykiatrisk vård

Forskare föreslår ökat fokus på att förbättra tillgången till psykiatrisk vård, snarare än legalisering av assisterat självmord. De föreslår också att åtgärder mot de äldres sociala isolering bör prioriteras inom folkhälsoarbetet och noterar att detta är särskilt relevant under covid-19-pandemin.

— Studiens resultat visar den nära kopplingen mellan depression och önskan att dö. De flesta äldre som sade sig vilja dö och som hade en depression hade varken diagnostiserats med depression eller fått lämplig psykiatrisk vård. Färre än en av tio hade fått psykologisk rådgivning. Fokus bör läggas på att förbättra tillgången till psykiatrisk vård, och detta bör därför utgöra en viktig del av alla diskussioner kring assisterat självmord, säger Robert Briggs, gerontolog vid Trinity College och huvudförfattare till studien.

Källor: The Catholic Universe (thecatholicuniverse.com)  och Live Action (www.liveaction.org)