Bred kritik mot Spaniens dödshjälplag

26 januari 2021

I Spanien har flera samhällsinstitutioner varnat för den nya dödshjälpslagen, som godkändes av parlamentet den 17 december. Förutom katolska kyrkan är även flera institutioner som utbildar vårdpersonal mycket kritiska.

Lagförslaget, som parlamentet i december antog med 198 röster mot 138, talar om "allvarliga, kroniska och försvagande tillstånd eller allvarliga, obotliga sjukdomar som orsakar oacceptabelt lidande" som giltiga skäl till dödshjälp. Medan dokumentet inte använder termen "assisterat självmord", överväger den "direkt administrering av ett ämne till en patient genom sjukvårdspersonal", med andra ord dödshjälp, eller att "förse patienten med ett ämne som hon själv intar för att orsaka sin död", dvs. läkarassisterat självmord. Dödshjälp skall, enligt lagförslaget, kunna ges på offentliga eller privata kliniker eller i patientens hem.

För att det skall bli lag krävs fortfarande en omröstning i senaten under våren, men förslaget väntas gå igenom.

Den palliativa vårdens betydelse

Olika högskolor för läkare, apotekare och tandläkare i Madrid och Katalonien har gått samman i ett gemensamt uttalande där de påpekar att dödshjälp innebär allvarliga handlingar på personlig och institutionell nivå och att ingen bör dö på grund av bristfällig tillgång till palliativ vård. Läkarna är överens om den stora betydelsen av palliativ vård och behovet av att utveckla den.

– Vi kräver en lag om palliativ vård stiftad efter dialog med vårdpersonal, och vi kräver att dödshjälpslagen återkallas, skriver läkarna i Madrid.

Samvetsfrihet

Om regeringen inte drar tillbaka lagen, kommer läkarna i Madrid att kräva att Madridregionen, som är ytterst är ansvarig för vården i regionen, inte tillämpar lagen. I Katalonien betonar läkarna vikten av att det skapas ett system som garanterar samvetsfrihet.

Livslutsdirektiv

Den spanska biskopskonferensen har spridit riktlinjer för att skydda medborgarna mot att ofrivilligt dödas genom dödshjälp och uppmanar människor att skriva ett livsslutsdirektiv enligt en modell som tillhandahålls av katolska kyrkan:

"Enligt lagförslaget kan dödshjälp inte tillämpas om personen tidigare har undertecknat ett dokument med instruktioner, ett livslutsdirektiv eller motsvarande lagligt erkänt dokument. Med tanke på att det är möjligt att den föreslagna dödshjälpslagen kommer att godkännas är det nödvändigt att förhindra att den missbrukas i fall då informerat samtycke inte kan uttryckas. Vi uppmuntrar de troende att underteckna ett sådant dokument för att undvika att funktionsnedsattas frihet och värdighet kränks och för att humanisera dödsprocessen genom materiell och andlig hjälp", heter det på biskopskonferensen webbsida.

Enligt biskoparna skall livslutsdirektivet gälla i fall då en patient inte kan bestämma om sin egen hälsa på grund av funktionshinder, sjukdom, olycka eller ålderdom. Direktivet hävdar även rätten till andlig vård, inklusive "tröst genom kristen tro via sakramenten".

Källor: The Tablet (www.thetablet.co.uk), The Local (www.thelocal.es) El País (english.elpais.com) och Evangelical Focus (evangelicalfocus.com)