Brittisk domstol: Inte diskriminering att abortera funktionshindrade

29 september 2021

"Min kamp för rättvisa och jämlikhet har fört oss hit i dag för att ändra en lag som får mig att tro att jag inte borde ha blivit född", förklarade Heidi Crowter utanför högsta domstolen i London i förra veckan. Men domstolen ansåg inte att det är diskriminering att barn med funktionsnedsättningar får aborteras fram till förlossningen.

Det var Heidi Crowter, en kvinna med Downs syndrom, och Máire Lea-Wilson, vars son har Downs syndrom, som överklagade abortlagen till högsta domstolen med hänvisning till att den skulle vara diskriminerande. Den brittiska abortlagen tillåter abort efter graviditetsvecka 24 om graviditeten utsätter kvinnan för en allvarlig fysisk eller psykisk risk eller om fostret har en funktionsnedsättning, som Downs syndrom.

— Jag är verkligen upprörd över att jag inte vann, men kampen är inte över. Domarna kanske inte tycker att den här lagen diskriminerar mig, men jag känner mig diskriminerad, sade Heidi Crowter efter att domen hade förkunnats.

— Personer med Downs syndrom utsätts för diskriminering i alla aspekter av livet. Den här domen godkänner diskriminering genom att den cementerar övertygelsen att de funktionsnedsattas liv inte är lika värdefulla som livet utan funktionshinder, sa Máire Lea-Wilson till media utanför domstolen.

"Att göra abort eller inte"

Heidi Crowter och Máire Lea-Wilson hävdade att Storbritanniens nuvarande abortlagstiftning är "direkt diskriminerande" och strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter (ECHR) samt mot rätten till liv.

— När jag var gravid i vecka 34 upptäckte man att Aidan troligen skulle födas med Downs syndrom. Jag fick upprepade gånger frågan om jag ville avbryta graviditeten. Plötsligt förändrades sättet jag behandlades på. Från att ha varit en förväntansfull förälder som väntade sitt andra barn blev jag en kvinna som stod inför en stor tragedi och som var tvungen att göra ett 'val' – att göra abort eller inte göra abort, berättar Máire Lea-Wilson.

Storbritanniens högsta domstol har nu avslagit kvinnornas överklagande med hänvisning till att "det inte finns något prejudikat från Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna om att ett foster har rättigheter enligt Europakonventionen". Domare Nathalie Lieven, en av två domare som fattade beslutet, har tidigare företrätt abortkliniker i juridiska processer och dömt till förmån för abortorganisationer.

"Förtjänar en plats i samhället"

— Som samhälle säger vi att alla förtjänar en rättvis och jämlik chans i livet. Samma samhälle har beslutat att 24 veckors livsduglighet är den acceptabla tidsgränsen för abort för ett barn som utvecklas normalt, men inte för ett barn med en funktionsnedsättning som Downs syndrom. Om vi verkligen anser att människor skall behandlas lika oavsett vad de klarar av att prestera, om vi verkligen anser att människor med Downs syndrom har ett värde och förtjänar en plats i samhället, då bör vi kräva likhet inför lagen. Men våra lagar tillförsäkrar för närvarande inte människor med Downs syndrom likhet inför lagen. Skulle vi tolerera denna ojämlikhet om vi ersatte funktionsnedsättning med en annan utmärkande egenskap, till exempel kön?, undrar Máire Lea-Wilson.

Heidi Crowter kommer att överklaga domen och fortsätta kräva ett slut på vad hon kallar de " diskriminerande" abortlagarna.

Enligt officiella uppgifter gjordes förra året 3 083 aborter på grund av funktionsnedsättning i England och Wales, varav 693 efter diagnosen Downs syndrom. (2019 var det 656) Läs mer >> 

Källor: SkyNews (news.sky.com), National Catholic Register (www.ncregister.com), Right to Life (righttolife.org.uk) och SPUC (www.spuc.org.uk)