Brittiska läkarförbundet tar inte ställning till dödshjälp och prostitution

21 september 2021

British Medical Association, det ledande läkarförbundet i Storbritannien, motsätter sig inte längre dödshjälp och assisterat självmord. Efter en omröstning vid årsmötet förra veckan ändrade BMA sin officiella ståndpunkt från ett nej till neutral.

149 ledamöter röstade för att inta en neutralposition om dödshjälp, 145 emot, åtta ledamöter lade ner sina röster. Omröstningen följde på en undersökning som genomfördes bland BMA:s medlemmar förra året. Läs mer >> 

Följden av detta blir att BMA inte kommer att motsätta sig lagstiftning när överhuset den 22 oktober inleder debatt om lagförslaget som lagts av företrädare för organisationen Dignity in Dying. Läs mer >> 

— Neutralitet innebär ett tyst godkännande och har en enorm politisk betydelse, påpekade läkaren Gillian Wright när det Brittiska läkarförbundet debatterade sitt ställningstagande.

Kulturella förändringar

Den brittiska läkarföreningen Royal College of Physicians (RCP) har länge motsatt sig legalisering av dödshjälp och läkarassisterat självmord men ändrade sin hållning till neutral efter en medlemsundersökning 2019. Läs mer >> 

Att dödshjälp och assisterat självmord accepteras av en läkarsammanslutning är ytterligare ett tecken på den snabba kulturella förändring som Storbritannien och många andra västländer upplever just nu. Kristendomens påverkan på samhället minskar i snabb takt, sekulariseringen befäster sina positioner och individens autonomi blir alltmer den rådande utgångspunkten för bl. a lagstiftning.

"Yrke i vanrykte"

Vid samma årsmöte antog Brittiska läkarförbundet en resolution som stadgar att läkarstudenter som arbetar svart som prostituerade bör skyddas från disciplinära påföljder från universitetens och yrkesorganisationernas sida. Enligt BMA förtjänar dessa studenter att åtnjuta sekretess beträffande sina privata förehavanden och en "miljö som inte är dömande".

— De höga kostnaderna för att studera medicin och det oacceptabelt låga ekonomiska stödet i Storbritannien är en stor del av förklaringen till varför dessa läkarstudenter känner sig tvungna att välja den här typen av riskfyllt arbete, förklarar Becky Bates, ordförande för BMA:s kommitté för läkarstudenter, som står bakom förslaget.

Michael Cook, redaktör för nyhetstjänsten MercatorNet, konstaterar att stödet för dem som väljer att prostituera sig visar, ännu tydligare än omröstningen om dödshjälp, ”att BMA har gått i baklås”. ”En gång i tiden skulle en läkare som jobbade svart som prostituerad ha satt sitt yrke i vanrykte. Det skulle ha betraktats som helt oförenligt med mänsklig värdighet. Men den tiden verkar vara förbi. BMA ger uttryck för att prostitution är precis som alla andra arbeten, med sina egna belöningar och risker”, skriver Michael Cook.

Källor: MercatorNet (https://mercatornet.com), The Guardian (www.theguardian.com) och Independent (www.independent.co.uk)