Covid-19: krav på ovaccinerade surrogatmammor

31 mars 2021

Surrogatmoderskapsverksamheten har påverkats i flera led av covid-19-pandemin. När nu beställande föräldrar ställer villkoret att surrogatmamman avstår från att vaccinera sig pga. okända framtida risker för barnet, ligger återigen makten över kvinnornas hälsa i andras händer. En del går så långt som till att kräva abort ifall surrogatmamman har vaccinerats mot covid-19.

Ett ökande antal beställande par vill inte att deras surrogatmamma skall vaccineras före eller under graviditeten, vilket har lett till att surrogatagenturer har ställt in förfrågningar bland vaccinerade kvinnor. Flera agenturer har även börjat med att sammanföra par som är vaccinmotståndare med potentiella surrogatmammor som kan tänka sig att avstå från vaccinet.

Krav på abort

Victoria Ferrara, grundare av Worldwide Surrogacy med kontor i Connecticut och New York, berättade för nyhetstjänsten VICE News att en gravid surrogatmamma som agenturen samarbetar med, hade som vårdanställd möjligheten att vaccineras. Men hon tackade nej, då beställaren inte ville att surrogatmamman skulle få vaccinet.

— Den beställande kvinnan gick så långt som till att fråga mig om surrogatmamman hade blivit vaccinerat. Skulle hon i så fall kunna tänka sig att göra abort? Det blev verkligen tydligt för mig hur mycket ångest vissa människor har, säger Victoria Ferrara.

Vanligtvis vill de beställande föräldrarna att surrogatmammor skall få mer medicinsk behandling för att skydda barnet, inte mindre - som extra genetisk testning eller ultraljudundersökningar. Men nu anser många att coronavirusvaccinerna är alltför oprövade för att man skall kunna känna sig bekväm med att få ett barn som föds av en vaccinerad kvinna.

— Jag är varken för eller emot själva vaccinet. Men jag har ändå mina dubier. Jag tycker att vaccinen är alltför nyframtagna. Även om det kommer studier just nu är det fysiskt omöjligt för forskarna att

leverera tillräckligt långtgående slutsatser, säger en blivande pappa.

”Det här är deras bebis”

Många surrogatmammor är själva emot att få vaccin. Vid surrogatagenturen Surrogate First i Kalifornien har cirka 35 procent av surrogatmammorna förklarat att de inte kommer att vaccinera sig. Ytterligare 10 till 15 procent vill vaccineras först efter graviditeten.

— Det här är deras bebis, så om det är så de vill skydda sin bebis, bör de som föräldrar kunna fatta det beslutet, säger en surrogatmamma från Ohio, som har avstått från den erbjudna vaccinationen.

Respekt har tidigare rapporterat om de strandade surrogatbarnen i Kiev, som väntar på föräldrar som inte kan hämta dem pga. coronarestriktioner. Läs mer >> 

Källor: VICE News (www.vice.com) och BioEdge (www.bioedge.org)