Döden som svar på mänskligt lidande går ej att begränsa

30 mars 2021

Delstaten Victoria i Australien publicerade nyligen en årsrapport om dödshjälp och läkarassisterat självmord. Rapporten visar att allt fler valt att avsluta sina liv i förtid under 2020 års sista sex månader. Den amerikanske bioetikern Wesley J. Smith kommenterar utvecklingen: ”När dödshjälp väl legaliserats blir det fort till norm”.

Victoria blev den första av Australiens delstater som legaliserade dödshjälp i juni 2019. Redan den första årsrapporten från övervakningskommittén visade att politikernas lågt satta prognoser inför legaliseringen visade sig vara helt fel. Läs mer >> Fram till december förra året har 328 personer fått dödshjälp,  56 procent av dem genom att själva inta det dödliga läkemedlet medan 12 procent fick hjälp av en läkare.

Antalet växer

Totalt begärde 581 personer dödshjälp sedan juni 2019. Medelåldern var 71 år.  Åldersspannet sträckte sig från 20 till 100 år. Enligt uppgifter sökte 446 personer information om dödshjälp under de sista sex månaderna av år 2020. Rapporten visar även en ökning av antalet läkare som genomfört online-utbildningsprogrammet som krävs för att få ge dödshjälp, och en ökning av dem som fick begäran om dödshjälp.

När läkarassisterat självmord och dödshjälp väl har legaliserats kommer strävan att normalisera dödshjälp, som ”det bättre sättet” att dö på. Det kallas död med värdighet, eller hur? Som om att dö naturligt inte var värdigt. Och man ser generellt ett konsekvent mönster av  ständigt ökande antal människor som dör genom dödshjälp eller assisterat självmord, säger Wesley J. Smith till tidningen Christian Post. Läs mer >> 

Dödshjälp blir något normalt

Nyligen legaliserade Spanien, som fjärde land i Europa, dödshjälp (läs mer >>) och Kanada utökade sin lagstiftning till att också omfatta personer vilkas död inte är "rimligt förutsebar". Läs mer >> 

— Det är ett konsekvent mönster. När dödshjälp väl har legaliserats slutar det med att allt fler begär det - och det blir något normalt. Media och populärkulturen spelar en betydande roll för att beskriva dödshjälp som det bästa sättet att dö på, säger Wesley J. Smith.

Döden som svar på lidande

Förra året utvidgade Nederländerna sin lagstiftning till att även dödligt sjuka barn under 12 år kan få dödshjälp (läs mer >>) och en nederländsk domstol godkände dödshjälp för demenspatienter. Läs mer >> 

Dödshjälpslagstiftningen börjar vanligtvis med strikta medicinska och juridiska riktlinjer. Sedan upplevs de förmodat snäva begränsningarna som alltför restriktiva. De blir till hinder och blir bördor, och man börjar skönja en uppluckringsprocess. Slutresultatet blir död på begäran. När man anser död som ett acceptabelt svar på mänskligt lidande - hur skall det då gå att begränsa?, undrar Wesley J. Smith.

Källa: The Christian Post (www.christianpost.com)