Dödshjälp blir lagligt i Nya Zeeland från och med november

19 oktober 2021

Nya Zeelands hälsominister Andrew Little meddelade i förra veckan att landets hälso- och sjukvårdssystem är redo att omsätta lagen om valfrihet i livets slutskede i praktik. Därmed blir dödshjälp lagligt i Nya Zeeland från den 7 november.

Hälsoministern hänvisade till en folkomröstning som hölls i samband med allmänna val förra året, där 65 procent av allmänheten röstade för dödshjälp. Läs mer >> Parlamentet godkände sedan lagen 2019. Läs mer >> 

Enligt den nya lagen kan en person med en obotlig sjukdom, som uppfyller de behörighetskriterier som fastställts av Nya Zeelands hälsoministerium, begära medicinering för att lindra sitt lidande genom att avsluta sitt liv. Läs mer >> 

"Hälsoministeriet kommer att ansvara för lagen och har ett program för att införa dödshjälp", heter det i ett uttalande från premiärminister Jacinda Ardern

Hälsoministern hävdar att det skall finnas strikta behörighetskriterier och skyddsåtgärder. Lagen kommer inte att användas som en ersättning för palliativ vård eller hälsovård. Hälsoministern menar vidare att en oberoende granskningsmekanism kommer att vara en av de många skyddsåtgärder som införs för att se till att tjänsten fungerar i enlighet med de strikta kriterier som fastställs i lagen.

Anhöriga kan lämnas utanför

Den som vill få dödshjälp måste vara över 18 år, vara medborgare eller permanent bosatt i Nya Zeeland, lida av en obotlig sjukdom som sannolikt kommer att leda till döden inom sex månader och befinna sig i ett långt framskridet stadium av oåterkallelig försämring av den fysiska förmågan.

Enligt lagen skall patientens erfarenhet av outhärdligt lidande som inte kan lindras på ett sätt som personen anser vara uthärdligt beaktas. Patienten måste vara kompetent att fatta ett informerat beslut om dödshjälp. Vårdpersonal som misstänker att en person utsätts för påtryckningar om dödshjälpsbeslutet måste omedelbart avbryta processen. Patienten skall även få slippa att diskutera dödshjälpsbeslutet med anhöriga.

Källor: The Independent (www.independent.co.uk) och The Strait Times (www.straitstimes.com)