Dödshjälp – för att inte vara en börda för sina anhöriga

15 mars 2021

Den amerikanska delstaten Oregon har publicerat sin senaste årsrapport om dödshjälp. Över 53 procent av dem som avslutade sina liv i förtid genom assisterat självmord förra året angav att de genom sitt fortsatta liv inte ville bli "en börda för familjen, vänner eller vårdgivare".

De senaste uppgifterna från Oregon visar att 245 personer avled genom assisterat självmord förra året, detta jämfört med 191 under 2019. Rapporten räknar upp skälen till att patienter begår assisterat självmord. Dryga 53 procent av de berörda angav att de var oroliga för att vara en "börda för familj, vänner eller vårdgivare" om de fortsatte att leva. Nästan 72 procent var oroliga för "förlust av värdigheten" och fler än 94 procent sörjde att de inte längre kunde delta i det som är roligt i livet. Över sex procent angav även att de valde att dö pga. höga vårdkostnader.

Börda för de anhöriga eller vården

Att människor "väljer" att dö för att de vill undvika att bli en börda för de anhöriga eller vården anges som orsak på andra håll i världen där dödshjälp utövas. I delstaten Washington angav 51 procent av de som avled genom assisterat självmord 2018 att det ville avsluta sina liv för att inte bli en börda för familj, vänner eller vårdgivare. Även i en rapport från Kanada från 2019 angav 34 procent att de var oroliga för att vara en börda för familj, vänner eller vården om de fortsatte att leva. Läs mer >> 

Förra året avvisades försök att legalisera assisterat självmord av en grupp läkare i Irland. De varnade för att samhällets mest utsatta människor skulle kunna känna sig som bördor och "komma under tryck för att avsluta sina liv i förtid". Läs mer >> 

Åtta levde längre än förutsagts

Oregonrapporten uppger även att 370 personer fick recept på dödliga doser läkemedel, varav 245 valde att inta dem och avled, medan 67 avled av andra anledningar. När rapporten skrevs var det inte utrett om de 80 patienterna som hade fått recept på dödliga läkemedel hade intagit dem. 36 av dessa dog sedermera men det saknas uppföljning. Om de återstående 44 patienterna vet man inget.

Enligt lagen i Oregon får receptet skrivas ut endast om patienten lider av en dödlig sjukdom och den förväntade livslängden är kortare än sex månader. Sammantaget överlevde åtta patienter sin prognos förra året, dvs. de levde längre än sex månader efter att de hade fått ett recept för dödliga läkemedel.

Döendet varade upp till åtta timmar

Rapporten tar också upp att den läkare som hade förskrivit det dödliga läkemedlet var närvarande vid 29 dödsfall. 55 patienter hade annan vårdpersonal med sig och 42 patienter hade volontärer vid sin sida när de dog.  Hos 138 av de 245 patienter vet man, enligt rapporten, hur lång tid det tog efter att de hade intagit det dödliga läkemedlet och tills döden inträdde. Tiden varierade från sex minuter till åtta timmar, med en mediantid på 53 minuter.

Källor: Society for the protection of unborn children (www.spuc.org.uk) och Oregons regering (www.oregon.gov)