Dödshjälp inom psykiatrin i Kanada

11 juni 2021

Kanada har nu legaliserat dödshjälp även för psykiatripatienter. Den nya dödshjälpslagen kommenteras i facktidskriften Pychiatric Times av psykiatern Mark Komrad, som är kritiskt till utvecklingen.

I november 2020 hade mer än 19 000 personer dött genom dödshjälp i Kanada. Nyligen godkände Kanada en ny lag som på avsevärt sätt kommer att utvidga möjligheten till dödshjälp. Rätten till dödshjälp kommer inte längre enbart att gälla vid livets slut, utan också vid kronisk sjukdom och funktionsnedsättningar. Läs mer >> 

Enligt den nya lagen skall dödshjälp dessutom bli tillgänglig för personer med psykiska störningar. Lagen kräver en tvåårig studieperiod under vilken protokoll och riktlinjer utvecklas för att skilja ut vilka psykiatripatienters självmord skall förebyggas och vilka som skall kunna få läkarassisterat självmord. Kanada följer den expansiva dödshjälpsmodellen i Benelux-länderna – och blir till viss del ännu mer liberalt.

— De motiveringar som anges i debatten för dödshjälp och assisterat självmord, som t.ex. autonomi och oacceptabelt lidande, tillämpas nu på psykisk sjukdom, trots att det inte finns någon överenskommelse om att behandling av psykisk sjukdom någonsin är meningslös eller att lidande verkligen inte kan lösas, varnar Mark Komrad.

Lagen kan anpassas i efterhand

En kommitté har påbörjat granskningen av hur dödshjälp används i Kanada och skall slutföra sitt arbete före ett val i höst. Den ska se över frågor som rör s.k. mogna minderåriga, förhandsförfrågningar om dödshjälp, psykisk sjukdom, tillståndet för den palliativa vården i landet och hur personer med funktionsnedsättningar kan skyddas.

— Lagen kan alltid anpassas eller upphävas. Om det visar sig att det finns många problematiska vittnesmål om assisterat självmord för personer med psykisk sjukdom kommer vår rekommendation att återspegla det, säger parlamentsledamoten Alistair MacGregor, som ingår i granskningskommittén, till nyhetstjänsten iPolitics.

Psykiatern Mark Komrad besökte för två år sedan Stockholm för att informera politiker och läkare, forskare och vårdpersonal om utvecklingen av dödshjälp i hela världen. Läs mer >> 

Källor: iPolitics (ipolitics.ca) och Pychiatric Times (www.psychiatrictimes.com)