Dödshjälpdebatt i många parlament – men med olika utgång

12 april 2021

Medan det lettiska parlamentet nyligen avslog ett förslag om att legalisera dödshjälp misslyckades det franska parlamentet i förra veckan att komma fram till en omröstning pga. motståndarnas många ändringsförslag. Samtidigt söker den tyska förbundsdagen efter en lämplig tid att ta upp debatten på nytt.

I slutet av mars röstade Saeima, Lettlands parlament, efter en lång debatt, ned förslaget som lagts fram efter medborgarinitiativet ”För en god död”. Medborgarinitiativets mål var att kunna ge dödshjälp till patienter som har en dödlig sjukdom. 48 parlamentsledamöter röstade emot initiativet, 38 röstade för och två avstod. Enligt parlamentsledamoten Artuss Kaimiņš finns det fortfarande ett antal brister inom den palliativa vården och diagnostiska medicinen. Han menar att det i framtiden kan komma till en ny parlamentsomröstning om legalisering av dödshjälp.

Palliativ sedering

Frankrikes parlament avbröt debatten strax efter midnatt natten till fredag i förra veckan. Med fler än 3 000 ändringsförslag räckte inte dagen till för att få igenom lagförslaget. I brist på en slutlig omröstning inom den tilldelade tiden fick texten i slutet av kvällen ett brett de facto-godkännande under den omröstning – 240 röster för, 48 emot och 13 nedlagda röster –till ett ändringsförslag som tog upp centrala punkter om "läkarhjälp vid döende" eller samvetsbestämmelsen för läkare. Hälsominister Olivier Véran förklarade sig personligen "inte vara övertygad om att denna stora debatt skulle inledas idag", med särskild hänvisning till covid-19-pandemin. Han lovade bättre tillämpning av den nuvarande lagen, som tillåter djup och kontinuerlig palliativ sedering vilket kan leda till döden, men utan att patienten dödas av läkaren.

— Debatten förtjänar att tas upp, det råder inga tvivel om det. Men det behövs mer tid för ett sådant känsligt ämne, förklarade hälsominister Olivier Véran.

I likhet med Irland, där parlamentets underhus Dáil Éireann arbetar på ett lagförslag om dödshjälp (läs mer >>) och Spanien (läs mer >>) kritiserar även i Frankrike den katolska kyrkan lagförslaget:

— Lösningen när en person möter lidande är inte att döda den utan att lindra smärtan, och att inte lämna henne ensam, sade ärkebiskop Michel Aupetit från Paris till France Inter radio.

"Lagstiftarens uppgift att skydda individen"

För närvarande pågår samtal i den tyska förbundsdagen inför en orienteringsdebatt om den nya regleringen av dödshjälp. Det föreligger för närvarande två lagförslag i parlamentet. Det ena förslaget "borde göra det klart att medhjälp till självmord är möjligt utan straff" och samtidigt förhindra missbruk. Rådgivning blir obligatorisk och ingen blir skyldig att delta i självmordet.

Motförslaget, enligt vilket dödshjälp förblir ett brott, kommer från hälsoministern Jens Spahn. Undantag medges efter något som kallas för ett "graduerat skyddskoncept": de som vill dö måste utvärderas av två oberoende läkare och uppsöka ett rådgivningscenter. "Det är lagstiftarens uppgift att skydda individen från självmord som inte begås efter ett självständigt beslut", heter det i förslaget. Detaljerna bör därför regleras i en ny "lag om medhjälp till självmord". En ny version av den rättsliga grunden för assisterat självmord blev nödvändig efter att den tyska författningsdomstolen slagit fast att varje människa har rätt att själv besluta om att dö. Läs mer >> 

I Portugal avvisade författningsdomstolen ett lagförslag om legalisering av dödshjälp i mars, ett förslag som hade godkänts av parlamentet i januari. Lagförslaget är nu tillbaka hos parlamentet och kommer att omformuleras för att på så sätt kunna gå igenom. Läs mer >> 

I Spanien röstade kongressen i mars med 202 röster för, 141 emot och 2 nedlagda, för den nya dödshjälpslagen, som träder i kraft i juni och innebär att dödshjälp kommer ingå i den offentliga vården. Läs mer >> 

Källor: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de), FranceSoir (www.francesoir.fr), France 24 (www.france24.com) och Aleteia (aleteia.org)