Ecuador avkriminaliserar abort efter våldtäkt

03 maj 2021

I Ecuador fastslog författningsdomstolen i förra veckan att abort efter att kvinnan har blivit våldtagen eller om hennes liv är i fara är tillåten.

Tidigare var abort i Ecuador bara tillåten om kvinnans liv var i fara eller om en intellektuellt funktionsnedsatt kvinna hade blivit våldtagen. I övriga fall riskerade kvinnor upp till tre års fängelse om de gjorde abort.

Författningsdomstolen röstade sju mot två för att förklara att två artiklar i strafflagen strider mot grundlagen. Beslutet kom som svar på en framställning från kvinnorättsgrupper och banar väg för att delar av lagstiftningen skall ändras.

I Latinamerika har länderna strikta lagar som förbjuder abort. Endast Argentina, Uruguay, Kuba, Guyana och delar av Mexiko tillåter abort. Läs mer >> Andra länder har infört totalförbud. I Nicaragua, El Salvador och Honduras har parlamenten godkänt lagförslag som gör det praktiskt taget omöjligt att legalisera abort.

Hög andel våldtäkter

Enligt människorättsgruppen Fundación Desafío födde ca 20 000 flickor under 14 år (14 är åldern för sexuellt självbestämmande i Ecuador) barn mellan åren 2008 och 2018. En av fyra graviditeter hos kvinnor mellan 15 och 19 år är resultatet av våldtäkt, enligt gruppen. I genomsnitt uppger elva kvinnor varje dag i landet att de blivit våldtagna.

Presidenten Guillermo Lasso, som är katolik, förespråkar abortförbud och som tillträder som president den 24 maj, säger att han har "full respekt" för beslutet.

Regeringens oberoende och statens sekulära natur är principer som inte kan förhandlas fram, säger Guillermo Lasso i ett uttalande.

Källor: BBC (www.bbc.com) och Buenos Aires Times (batimes.com)