Efter kongressens godkännande – Spaniens dödshjälplag träder i kraft i juni

22 mars 2021

Spanien blir nu ytterligare ett land som tillåter svårt sjuka människor att avsluta sina liv i förtid genom dödshjälp. Den nya lagen träder i kraft inom tre månader.

Kongressen röstade i förra veckan med 202 röster för, 141 emot och 2 nedlagda röster, för den nya dödshjälpslagen. Lagen träder i kraft i juni och innebär att dödshjälp kommer ingå i den offentliga vården.

Dödshjälp kan begäras av personer som är äldre än 18 år och som lider av "en allvarlig och obotlig sjukdom" eller "en allvarlig kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning" som påverkar autonomin och skapar ett "konstant och oacceptabelt fysiskt eller psykiskt lidande". Läs mer >> 

Patienten kan få dödshjälp inom cirka fem veckor efter begäran, efter att ha informerats om de olika alternativen och fått tillgång till palliativ vård och efter att ha bekräftat sin önskan att dö minst fyra gånger under hela processen. Dödshjälp kan utföras både på sjukhus och i patientens hem. Lagen föreskriver samvetsfrihet för vårdpersonal. Läs mer >> 

Spanien blir det fjärde landet i Europa som tillåter dödshjälp. Detta efter Nederländerna, Belgien och Luxemburg.

Portugals författningsdomstol avvisade nyligen ett lagförslag för dödshjälp. Läs mer >> 

Källor: Radio y Televisión Española (www.rtve.es) och RTL Today (today.rtl.lu)