En abortöverlevare berättar

25 maj 2021

Inför en omröstning i North Carolinas senat gällande ett lagförslag angående foster som föds levande efter sena aborter berättade Melissa Ohden för ledamöterna om sina erfarenheter av att ha överlevt en abort. Respekt presenterar här ett utdrag av talet.

Melissa Ohden överlevde en "misslyckad" abort med infusion med saltlösning 1977. För North Carolinas senatsledamöter berättar hon: "Jag kommer hit idag som maka, mamma, dotter, syster, socialarbetare, och ja, som abortöverlevare. […] I min journal står ’en saltlösning gavs inför abort men misslyckades’. På ett annat ställe står ’saltlösning’ som en komplikation på min biologiska mammas graviditet. Man kan säkert säga att abort med saltlösning komplicerade saker.

Det tog åratal att få reda på hemligheterna kring min överlevnad och att få kontakt med min biologiska familj och vårdpersonal som tog hand om mig. Även om det fortfarande finns obesvarade frågor, vet jag att mitt liv var tänkt att avslutas genom abort, och att även efter att jag överlevde var mitt liv i fara.

Mot hennes vilja

I flera dagar omgavs jag av den giftiga saltlösningen. Den femte dagen födde min biologiska mamma, en 19-årig högskolestudent, mig efter en igångsatt förlossning. Jag borde ha fötts död, som en lyckad abort. 2013 fick jag veta att denna abort inte bara tvingades på henne mot hennes vilja, utan också att det var min mormor, en sjuksköterska, som förlöste mig i abortförfarandets sista steg. Tyvärr fick jag då också veta att när min mormor insåg att aborten inte hade lyckats att avsluta mitt liv, krävde hon att jag skulle lämnas för att dö. […]

Jag vägde lite mindre än 2 kg, jag led av gulsot, allvarliga andningsbesvär och kramper. En av de första anteckningarna i min journal säger att jag såg ut som om jag föddes i ungefär 31: a graviditetsveckan. Trots miraklet med min överlevnad var läkarens prognos för mitt liv inledningsvis mycket dålig. Mina adoptivföräldrar fick höra att jag skulle drabbas av flera funktionshinder under hela mitt liv. Men här är jag idag, helt frisk. […]

Skydd enligt lagen

Jag är här i dag för att dela min livsberättelse med er. Inte bara för att lyfta fram den skräck som abort innebär, utan för att ge en röst till andra överlevande som jag. Och viktigast av allt, att ge ett namn, ett ansikte och en röst åt hundratusentals barn som kommer att få sina liv avslutade av Planned Parenthood bara i år.

Som amerikansk medborgare, som medmänniska, förtjänade jag samma rätt till liv, lika skydd enligt lagen som var och en av er. Ändå lever vi i en tid då sådant skydd inte existerar och mina och dina skattepengar går till att finansiera en organisation som har till perfektionism utvecklat just det som var tänkt att avsluta mitt liv. Detta måste ta slut", fastslår Melissa Ohden.

Skyddslagen för abortöverlevare godkändes av North Carolinas senatskommittén för hälsofrågor. Den innebär att om en abort resulterar i att barnet föds levande är barnet en juridisk person med alla rättigheter till skydd och vård enligt lagstiftningen i North Carolina.

Källa: LifeNews (www.lifenews.com)