En sorgedag på abortlagens 50-årsdag i Indien

24 augusti 2021

Den katolska kyrkan i Indien höll en sorgedag den 10 augusti då abortlagstiftningen, som infördes i landet 1971, fyllde 50 år. Dagen utropades även till minnesdag för alla barn som aborterats bort i hela världen.

Kardinal Oswald Gracias, ordförande för den katolska biskopskonferensen i Indien, förklarade i ett uttalande att "miljontals aborter har ägt rum i vårt land enligt lagen från 1971 och det finns inga tecken på att denna livsförnekande trend avtar". Läs mer >> Bara 2015 aborterades minst 15,6 miljoner barn i Indien, konstaterade Kardinal Gracias. Läs mer >> 

— Vi firade eukaristin i våra kyrkor särskilt för att hedra de ofödda, avlidna barnens själar och vi ringde begravningsklockorna i varje kyrka i två minuter till ära och minne av våra små ofödda barn. De förtjänade också ett liv som var och en av oss på denna vackra jord, men vi lät dem inte se den, säger f. Jacob G. Palackappilly, biträdande generalsekreterare vid Keralas katolska biskopsråd.

"Bot för abortsynden"

Katoliker från många delar av Indien följde dagen med hjälp av speciella virtuella pro-life-program, med bön i församlingar och andra katolska institutioner, och de uppmanades att be rosenkransen. Kardinal Gracias förklarade att mässorna som firades den 10 augusti till minne av de ofödda barnen räknades som "bot för abortsynden".

Indien tillåter abort vid risk för kvinnans liv, vid allvarlig risk för kvinnans fysiska eller psykiska hälsa och vid risk för avvikelse på barnet. År 2003 utvidgades lagen för atttt kvinnor skulle få bättre tillgång till säkra och lagliga aborter. I år utvidgades lagen ytterligare. Den tillåter nu abort även när preventivmedlen inte verkat. Abortgränsen har förlängts till graviditetsvecka 24 om det finns särskilda skäl. Läs mer >> 

Källa: UCANews (www.ucanews.com)