EU-domstol börjar ta itu med intressekonflikter

02 november 2021

I februari 2020 publicerade den internationella juristorganisationen European Centre for Law and Justice (ECLJ) en rapport om icke-statliga organisationer och domare vid Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, som avslöjade att minst 22 av de senaste 100 domarna i Europadomstolen är före detta anställda på sju stiftelser och icke-statliga organisationer. Vid ett flertal tillfällen har dessa dömt mål som stöds av deras egen organisation, vilket innebär en uppenbar intressekonflikt.

George Soros Open Society utmärker sig särskilt eftersom tolv av organisationens anställda har blivit domare i Strasbourg. Organisationen finansierar även de övriga sex icke-statliga organisationerna i fråga, ibland i mycket stor utsträckning. Den massiva närvaron av domare från samma nätverk visar att stora stiftelser och privata icke-statliga organisationer har ett markant inflytande över det europeiska systemet för skydd av de mänskliga rättigheterna. Dess opartiskhet kan alltså ifrågasättas.

ECLJ:s rapport väckte en rad frågor om rättsliga förfaranden och etik, som Europarådets organ uppmärksammades på. Ministerkommittén, Europarådets högsta organ med 47 ambassadörer, som Europadomstolen är beroende av, tvingades offentligt erkänna att det rapporten pekar på är sant.

Intressekonflikter

I april i år misslyckades Open Society för första gången med att få en av sina anställda vald till domare i Strasbourg, efter att ECLJ:s rapport hade satt fingret på intressekonflikten.

I enlighet med ECLJ:s rekommendation har domstolen påbörjat en översyn av sina regler. Fram tills nu fanns inga krav på att domare skall förklara sina intressekonflikter och det saknades ett formellt förfarande för att avstå från att delta i en rättegång. Europadomstolen publicerade i september en ny version av sin resolution om rättsetik, som specificerar domstolens regler och domarnas etiska skyldigheter. Domare skall nu vara oberoende – "fria från otillbörlig påverkan" – av icke-statliga organisationer och andra stiftelser, som t.ex. Open Society.

Respekt har tidigare rapporterat om ECLJ:s arbete för att avslöja oegentligheter och intressekonflikter inom FN:s arbete för att driva fram abortlagstiftningar. Läs mer >> 

Källa: European Centre for Law and Justice (eclj.org)