EU:s biskopar uppmanar EU-parlamentet att rösta med ansvar

21 juni 2021

Kommissionen för de katolska biskopskonferenserna i den Europeiska unionen (COMECE) har publicerat ett uttalande med anledning av den s.k. "Matic-rapporten". Matic-rapporten uppmanar EU:s medlemsstater "att skydda och förbättra kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter", genom att samtliga medlemsstater säkerställer en allmän och obegränsad tillgång till ett komplett utbud av vårdtjänster på området, däribland abort.

Mot bakgrund av den slutliga omröstningen om resolutionen "Situationen för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i EU, inom ramen för kvinnors hälsa", den s.k. "Matic-rapporten", betonar COMECE att katolska kyrkan ser människors hälsa som "en viktig grund för ett värdigt liv". I sitt uttalande skriver kommissionen att katolska kyrkan erkänner vikten av att skydda kvinnors hälsa och rättigheter och uppmanar alla parlamentsledamöter att ta hänsyn till den känsliga och komplexa frågan som står på spel, vilket "kräver en laglig och etisk balansgång mellan alla berörda rättigheter".

COMECE välkomnar "betänkandets grundläggande strävan att skydda kvinnors hälsa och rättigheter", samtidigt som man invänder mot flera framställningar och argument. Läs mer >> Man menar att förslaget åsidosätter medlemsstaternas ansvar att definiera sin egen hälsopolitik och vårdorganisation vilket strider mot subsidiaritetsprincipen. "Detta gäller också, och särskilt, på de mycket känsliga områdena som de förordningar som medlemsstaterna antar om villkoren för abort" – står det i uttalandet.

"Ensidigt perspektiv på abort"

COMECE beklagar att "den föreslagna resolutionen genomgående kännetecknas av ett ensidigt perspektiv, i synnerhet i abortfrågan, ett perspektiv som inte tar fullständigt hänsyn till livssituationen för de personerna den berör och deras mänskliga rättigheter". COMECE anser vidare att Matic-rapporten "förnekar den grundläggande rätten till samvetsfrihet i artikel 10.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna".

Även de nordiska katolska biskoparna har publicerat ett uttalande där biskoparna hänvisar till många positiva inslag i rapporten men samtidigt vänder sig mot att man vill klassificera abort som hälsovård och som en mänsklig rättighet. Hälsovård är ämnad för att säkerställa människors hälsa och skydda deras liv. Ofödda barns liv kan inte exkluderas från detta, poängterar de nordiska biskoparna.

Omröstningen i Europaparlamentet äger rum den 23 juni.

Källa: COMECE (www.comece.eu)