Europadomstolen: Obligatorisk vaccination är laglig

13 april 2021

Den Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna slår fast att obligatorisk vaccination är laglig, på vissa villkor. "Åtgärderna kan ses som nödvändiga i ett demokratiskt samhälle", skriver domstolen i sin dom. Domslutet kan bli prejudicerande för corona-vaccinationskampanjer, menar experter.

I det aktuella fallet stämde flera familjer staten Tjeckien med anledning av den obligatoriska vaccinationen av barn, som gäller i landet. Europadomstolen slår dock fast att Tjeckiens hälsopolitik är förenlig med "barnets bästa".

"Målet måste vara att varje barn skyddas mot allvarliga sjukdomar, genom vaccination eller genom flockimmunitet", heter det i domen. Skyldigheten att vaccinera är därför inte ett brott mot artikel 8 i den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (rätt till skydd för sitt privat- och familjeliv).

I Tjeckien måste barn vaccineras mot nio sjukdomar, som difteri, stelkramp, kikhosta, haemophilus influenzae typ b-infektioner, poliomyelit, hepatit B, mässling, påssjuka, röda hund och – för barn med specifika hälsoindikationer – pneumokockinfektioner. Flera föräldrar, som tvingats betala böter för att ha brutit mot vaccinationsskyldigheten, eller vilkas barn inte togs emot av dagis, hade stämt staten. Målen i Tjeckien går tillbaka till åren 2013–2015.

Kan påverka coronavaccination

Domstolen anser att vaccinationskravet är proportionerligt. De tjeckiska myndigheterna hade "det legitima målet att skydda andras hälsa och rättigheter", finner domstolen. "Vaccination skyddar både dem som får det och dem som inte kan vaccineras av medicinska skäl, och därför är beroende av flockimmuniteten för att skyddas mot allvarliga smittsamma sjukdomar", står det vidare i domslutet.

Beslutet är fattat av domstolens stora kammare och kan inte överklagas. Det är Europadomstolens första dom om obligatorisk vaccination för barn. Enligt experter kan beslutet påverka coronavaccinationskampanjer som för närvarande pågår på många håll.

"Att skydda de mest utsatta"

Flockimmunitet är nödvändig för att bromsa coronapandemin, samtidigt som en del människor är skeptiska till vaccination. I vissa stater diskuteras därför obligatorisk vaccination.

— Detta beslut stärker möjligheten till obligatorisk vaccination under den aktuella covid-19-pandemin. Domen ger staterna en "uppskattningsmarginal" i deras vaccinationspolicy. Domstolen godkände också "principen om social solidaritet som kan motivera att vaccination för alla införs, inklusive för de som känner sig mindre hotade av sjukdomen – så länge det handlar om att skydda de mest utsatta människorna, säger juridikexperten Nicolas Hervieu från lärosätet Sciences Po i Paris.

Källa: Deutsches Ärztelbatt (www.aerzteblatt.de)