Europaparlamentet godkänner kontroversiell resolution

27 juni 2021

Europaparlamentet röstade för den s.k. Matic-rapporten som beskriver abort som ''nödvändig hälso- och sjukvård'' och omdefinierar samvetsfrihet till ''att förneka medicinsk vård''. Rapporten sätter sig över subsidiaritetsprincipen och överger rätten till liv som en grundläggande mänsklig rättighet, som den är förankrat i unionsfördraget och i de internationella fördragen.

Europaparlamentet, EU:s lagstiftande organ, röstade den 24 juni med 378 röster för, 255 emot och 42 nedlagda röster för den kontroversiella Matic-rapporten. Läs mer >> 

I ett pressmeddelande uttrycker den Europeiska sammanslutningen One of us (En av oss) och flera ledande pro-life-röster sin besvikelse över att både subsidiaritetsprincipen samt grundläggande mänskliga rättigheter, som rätten till liv, helt missaktas genom Europaparlamentets omröstning.

Den tyska tidningen Die Tagespost rapporterar att ett alternativt resolutionsförslag från EPP-gruppen i Europaparlamentet misslyckades, med 288 röster för och 373 emot. 

Subsidaritetsprincipen

Enligt Catholic News Agency hade parlamentsledamöterna Margarita de la Pisa Carrión och Jadwiga Wiśniewska utarbetat en "minoritetsposition" i vilken de hävdar att rapporten går utöver dess ansvarsområde när det gäller frågor som hälsa, sexuell utbildning och reproduktion. Dessutom påpekade de att abortfrågan tillhör medlemsstaternas befogenheter, i enlighet med subsidaritetsprincipen.

Även en rad katolska biskopar beklagar omröstningens resultat:

— Att klassificera abort som hälsovård och som mänsklig rättighet förnedrar det ofödda barnet och är etiskt ohållbart, säger ärkebiskop Franz Lackner, ordförande för Österrikes biskopskonferens till KathNews.

"Europeisk anda"

Även den tyska sammanslutningen Christdemokraten für das Leben påpekar i ett yttrande att majoriteten av ledamöterna i Europaparlamentet följde falska mål i betänkandet och vred därmed rätten till liv till en "rätt att döda". De påpekar vidare att rätten till samvetsfrihet är förankrad både i den tyska grundlagen och den tyska abortlagen och om den rätten omvandlas nu till brottet "att förneka medicinsk vård'', strider det mot den mycket åberopade "europeiska andan", menar den kristna pro-life-gruppen.

I Europaparlamentets pressmeddelande förklarar parlamentsledamoten Predrag Matić, som drev fram resolutionen, att ''omröstningen markerar en ny era i den Europeiska unionen och det första verkliga motståndet mot en regressiv agenda som har trampat på kvinnors rättigheter i Europa i flera år. En majoritet av parlamentsledamöterna har gjort sin ståndpunkt klar för medlemsstaterna, som uppmanas att säkerställa tillgång till säker och laglig abort och en rad andra sexuella och reproduktiva hälsovårdstjänster''.