"Fake news" om osäkra aborter i Malawi

20 oktober 2021

Den brittiska tidningen The Telegraph skrev tidigare i år att det varje år dör 12 000 kvinnor i Malawi efter osäkra aborter. Statistiken plockas gärna upp i abortkampanjer men anklagas nu för att vara falsk.

Artikeln i The Telegraph citerar den lokale gynekologen Mhango, som påstår: "Kvinnorna dör som kycklingar och tyvärr verkar ingen bry sig om dem". Reservationslöst tas statistiken emot av den brittiska föreningen för gynekologer och obstetriker, Royal College of Obstetricians and Gynaecologists (RCOG), som twittrar den vidare: "Vi har sagt det förut och vi säger det igen, att begränsa tillgången till #säkerabort riskerar liv", skriver läkarföreningen.

Calum Miller, etiker och psykiater vid universitetet i Oxford, ifrågasätter i en aktuell artikel i facktidskriften International Journal of Environmental Research and Public Health (doi.org/10.3390/ijerph181910506) statistiken från Malawi och menar att den väcker allvarliga frågor om antalet dödsfall till följd av illegala aborter.

Falska påståenden

Han anser att statistiken är "fake news" och hävdar att "de senaste uppgifterna – som i sig är från för 15–20 år sedan – tyder på att sex till sju procent av mödradödligheten i Malawi kan hänföras till aborter och missfall tillsammans, vilket motsvarar ungefär 70–150 dödsfall per år". Antalet dödsfall till följd av osäkra aborter är alltså i verkligheten mycket litet – en bråkdel av de 12 000 som nämns i The Telegraph.

"Påståenden i mainstreammedia om att tusentals kvinnor dör varje år på grund av osäkra aborter i Malawi saknar empirisk grund", skriver han.

Calum Miller menar vidare att myndigheter bör avstå från att göra falska påståenden om abortdödligheten i Malawi, från att presentera föråldrade siffror och från att använda dessa som argument för att driva fram abortlagar. "I stället är det avgörande för abortdebatten i Malawi att den baseras på de senaste vetenskapliga och medicinska bevisen", menar han.

Felriktat bistånd

Frågan som bör ställas är om liberala abortlagar sänker mödradödligheten. I en artikel i den brittiska tidskriften BMC Women's Health (doi.org/10.1186/s12905-018-0705-y) konstateras att "det finns lite eller ingen forskning om abortlagar och deras inverkan på mödradödligheten". Calum Miller anser att "när socioekonomiska och infrastrukturella faktorer väl har beaktats verkar det finnas litet eller inget samband mellan abortlagstiftning och abortdödlighet". Läs mer >> 

Michael Cook, redaktör för nyhetstjänsten BioEdge, påpekar att detta är en viktig hälsofråga. I Malawis fall har utländskt bistånd från Storbritannien oproportionerligt mycket gått till familjeplaneringsprogram, snarare än till att stärka hälsovårdssystemen. Läs mer >> 

Källor: BioEdge (www.bioedge.org), BMC Women's Health (bmcwomenshealth.biomedcentral.com) och The Telegraph (www.telegraph.co.uk)